“Wat is het verschil tussen een klacht en een bezwaarschrift?”

november 9, 2016 in column door Redactie

HoenDoor mr. Moira Hoen

Niet eens

U bent het niet eens met een besluit van de overheid of over hoe u bent behandeld door een ambtenaar. U wilt het er niet bij laten zitten. Maar wat zijn nu uw mogelijkheden?

Klacht

U kunt een klacht indienen als u van mening bent dat u onbehoorlijk bent behandeld door bijvoorbeeld een ambtenaar of door een ambtelijke afdeling. U kunt dan het beste uw klacht schriftelijk indienen bij de betreffende overheid waar de ambtenaar werkzaam is of waar de afdeling onderdeel van is. U legt daarin duidelijk uit wat zich heeft voorgedaan en wanneer en dat u daarover een klacht heeft. Klachten kunnen in veel gevallen ook online worden ingediend. U vindt dat dan terug op de website van de betreffende overheid.

Nationale ombudsman

Als u ontevreden bent over de uitkomst van de klachtenprocedure kunt u in veel gevallen ook nog een beroep doen op de Nationale ombudsman: www.nationaleombudsman.nl.

Bezwaarschrift

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een besluit dat door de overheid is genomen. Een besluit kan aan u gericht zijn, bijvoorbeeld een last onder dwangsom omdat u zonder de vereiste vergunning een schuur heeft gebouwd. Maar kan ook aan een ander gericht zijn waardoor u wordt benadeeld, bijvoorbeeld een vergunning die aan uw buren is verleend om een schuur te mogen bouwen.
Let op: soms kunt u geen bezwaar maken maar moet u eerst een zienswijze indienen, zoals tegen een ontwerpbesluit. Of moet u meteen in beroep gaan, bijvoorbeeld tegen het besluit om een bestemmingsplan vast te stellen.
Onder aan het besluit staat hoe u een zienswijze, bezwaar of beroep kunt instellen, bij wie en binnen welke termijn. Het is belangrijk dat u zich aan deze termijn houdt.

Meer weten?

Wilt u meer over dit onderwerp weten of wilt u hulp bij het indienen van bijvoorbeeld een bezwaarschrift, neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0516-481171 of info@advocatenkantoorhoen.nl of via het vragenformulier op onze website www.advocatenkantoorhoen.nl.

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan organisaties, particulieren en bedrijven. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Haar kantoor is gevestigd in Wijnjewoude, daarnaast houdt ze gratis inloopspreekuur in de bibliotheek van Gorredijk.