“Er is mij is een last onder bestuursdwang opgelegd maar het klopt niet. Wat nu?”

april 17, 2015 in column door Redactie

advocaat hoenDoor mr. Moira Hoen

Last onder bestuursdwang

Een last onder bestuursdwang is een middel van de overheid om regels te handhaven. De last kan als zeer ingrijpend worden ervaren. De overheid kan een last onder bestuursdwang opleggen als een opsporingsambtenaar een overtreding constateert. De bedoeling is dat de overtreder binnen een termijn, de begunstigingstermijn, bepaalde maatregelen treft om de overtreding op te heffen. Gebeurt dit niet dan treft de overheid de maatregelen op kosten van de overtreder.

Het klopt niet

Het kan gebeuren dat het bestuursdwangbesluit niet klopt. Bijvoorbeeld omdat de situatie zonder alle relevante feiten is beoordeeld of omdat er geen terzake deskundige aan te pas is gekomen en de situatie hierdoor verkeerd is beoordeeld.

Bezwaarschrift

Tegen een last onder bestuursdwang kan een bezwaarschrift worden ingediend. Dit is zeker aan te raden als het besluit niet klopt. Let op: een bezwaarschrift schorst het besluit niet. Dit betekent dat het besluit kan worden uitgevoerd, ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend. De maatregelen moeten dan worden getroffen, terwijl u nog wacht op de uitslag van uw bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Is de begunstigingstermijn heel erg kort of loopt die al af nog voordat er op het bezwaarschrift is beslist, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter. Een voorlopige voorziening is een beslissing van deze rechter met een tijdelijke werking. Bijvoorbeeld de beslissing om het bestuursdwangbesluit voor een bepaalde duur te schorsen. In zo’n geval mag het besluit binnen die duur niet worden uitgevoerd en hoeven de opgelegde maatregelen dus ook nog niet te worden getroffen.

Meer weten?

Neem voor een gratis kennismakingsgesprek contact op met:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.