“Ik wil een schuur bouwen, maar wat zijn de regels?”

maart 25, 2016 in column door Redactie

Door mr. Moira Hoen

Hoen

Doel

Schuren bestaan er in vele soorten en maten. Schuren kunnen worden gebruikt voor particuliere of bedrijfsmatige doeleinden. Bij de bedrijfsmatige doeleinden kunnen meer regels gelden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan kan uitgezocht worden of, waar en in welke omvang een schuur op uw perceel is toegestaan. Een bestemmingsplan regelt de bestemmingen en bouwmogelijkheden binnen een bepaald gebied van uw gemeente. U kunt dit nagaan via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunning

Naast het bestemmingsplan is het van belang om uit te zoeken of u een omgevingsvergunning voor het bouwen van de schuur nodig heeft. Dit hangt onder meer af van de locatie en de grootte van de gewenste schuur. U kunt hiervoor www.omgevingsloket.nl raadplegen.

Andere vergunningen

Het kan zijn dat u naast de omgevingsvergunning voor het bouwen van de schuur nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het slopen van de oude schuur of voor het aanleggen van een inrit naar de schuur.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag om een omgevingsvergunning worden door uw gemeente kosten in rekening gebracht. Dit heet leges. Hoe hoog de kosten zijn is onder andere afhankelijk van de bouwkosten. Uw gemeente kan u hierover meer informatie verstrekken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0516-481171 of info@advocatenkantoorhoen.nl of via het vragenformulier op onze website www.advocatenkantoorhoen.nl.

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan organisaties, particulieren en bedrijven. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Haar kantoor is gevestigd in Wijnjewoude, daarnaast houdt ze gratis inloopspreekuur in de bibliotheek van Gorredijk.