“Ik wil de schutting tussen onze tuin en die van de buren vervangen. Mag dat?”

mei 6, 2016 in column door Redactie

HoenDoor mr. Moira Hoen

Waar staat de schutting

Of u een schutting mag vervangen hangt er vanaf waar de schutting staat. Staat de schutting op uw perceel dan is de schutting van u en mag u de schutting in principe vervangen. Staat de schutting op het perceel van uw buren dan is de schutting niet van u, maar van uw buren en mag u de schutting niet zonder hun toestemming vervangen. Staat de schutting op de erfgrens, dan zijn u en uw buren gezamenlijk eigenaar van de schutting en mag u alleen met toestemming van de buren de schutting vervangen.

Erfafscheiding

Als een schutting dient als een erfafscheiding tussen twee erven dan wordt het midden van de afscheiding vermoed de grens tussen die twee erven te zijn. Dit is bepaald in artikel 5:36 van het Burgerlijk Wetboek. Het kan dus zijn dat de erfgrens volgens het kadaster anders ligt dan door de erfafscheiding wordt vermoed.

Gezamenlijk eigenaar

Wanneer u samen eigenaar bent van de schutting kunt u het beste in overleg met elkaar bepalen hoe en wanneer u de schutting wilt vervangen. U deelt samen in de kosten, dus u moet het er ook met elkaar over eens zijn wat dat mag gaan kosten.

Huurwoning

Ook als u in een huurwoning woont gelden de regels van het burenrecht. Het is wel verstandig om eerst in uw huurovereenkomst en zonodig bij de verhuurder na te gaan of er voor het vervangen van een schutting nog bijzondere voorwaarden gelden, bijvoorbeeld voor het te gebruiken materiaal.

Omgevingsvergunning

Afhankelijk van de locatie en de hoogte van de schutting kan er een omgevingsvergunning vereist zijn. U kunt dit nagaan via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0516-481171 of info@advocatenkantoorhoen.nl of via het vragenformulier op onze website www.advocatenkantoorhoen.nl.

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan organisaties, particulieren en bedrijven. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Haar kantoor is gevestigd in Wijnjewoude, daarnaast houdt ze gratis inloopspreekuur in de bibliotheek van Gorredijk.