“Mijn buren en ik hebben onenigheid over de erfgrens, wat nu?”

februari 9, 2016 in column door Redactie

HoenDoor mr. Moira Hoen

Kadastrale erfgrens

Wie wil weten waar de erfgrens van een perceel loopt kan dit bij het Kadaster opvragen of aan het Kadaster vragen om de oorspronkelijke kadastrale grens zichtbaar te maken. Het Kadaster meet grenzen en legt die vast in de kadastrale registratie. In principe is dit de grens die geldt. Maar niet altijd.

Feitelijke grens

In de praktijk komt het vaak voor dat in de loop der tijd een andere grens is gehanteerd dan de kadastrale erfgrens, bijvoorbeeld omdat een schutting of heg in het verleden op een iets andere plek is geplaatst. Op zich geen probleem. In artikel 5:36 Burgerlijk Wetboek is bepaald dat er in principe van uit wordt gegaan dat het midden van zo’n afscheiding de grens is.

Maar het kan gebeuren dat nieuwe buren ontdekken dat de feitelijke grens afwijkt van de kadastrale erfgrens waardoor ze een kleiner perceel hebben. Of dat bij het vervangen van een oude schutting wordt ontdekt deze niet op de kadastrale erfgrens stond. Vooral als bij verplaatsing van de schutting de andere buur een flink kleiner perceel overhoudt kan dit tot onenigheid leiden.

Rechter

Het is altijd aan te bevelen om er samen met uw buren in goed overleg uit te komen, zo nodig met behulp van een mediator. Maar als dat niet lukt dan kan aan de rechter gevraagd worden om een uitspraak over de erfgrens te doen. Vaak zal de rechter van de kadastrale grens uitgaan. Maar er kan sprake zijn van verjaring bijvoorbeeld omdat een heg of schutting al meer dan 20 jaar als de feitelijke grens tussen twee percelen wordt gehanteerd.

Notaris

Als buren afspreken dat de erfgrens wijzigt of de rechter dit beslist dan legt de notaris dat vast in een notariële akte die wordt ingeschreven bij het Kadaster. Vervolgens meet het Kadaster deze nieuwe grens en wordt deze opgenomen in de kadastrale registratie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0516-481171 of info@advocatenkantoorhoen.nl of via het vragenformulier op onze website www.advocatenkantoorhoen.nl.

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan organisaties, particulieren en bedrijven. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Haar kantoor is gevestigd in Wijnjewoude, daarnaast houdt ze gratis inloopspreekuur in de bibliotheek van Gorredijk.