“Ik ben het er niet mee eens, heeft bezwaar maken zin?”

juli 29, 2014 in column door Redactie

advocaat hoenDoor mr. Moira Hoen

Waartegen bezwaar maken

De overheid neemt veel besluiten. Daar is niet altijd iedereen het mee eens. Om u te beschermen is het mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, die een publiekrechtelijke rechtshandeling inhoudt. U kunt geen bezwaar maken tegen een mondelinge beslissing of tegen een feitelijke handeling. Er zijn talloze besluiten waartegen u bezwaar kunt maken, bijvoorbeeld een vergunning, een ontheffing, een last onder dwangsom, de gemeentelijke belastingen enzovoorts.

Hoe maak ik bezwaar

Bezwaar maken is vrij eenvoudig. U schrijft een briefje, het bezwaarschrift, naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent. U legt uit waarom u het met dat besluit niet eens bent. U gebruikt het juiste adres en u vult uw bezwaarschrift aan met de datum, uw naam en adres en uw handtekening.

Heeft het zin om bezwaar te maken

Bezwaar maken is dus niet zo moeilijk, maar heeft het zin? Hier komen kennis en deskundigheid om de hoek kijken. Besluit en bezwaarmaker moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet een besluit onder andere zorgvuldig worden voorbereid en deugdelijk zijn gemotiveerd. De bezwaarmaker moet belanghebbende zijn. Dit betekent dat zijn of haar belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Er hebben zich klanten bij ons gemeld, die bezwaar hadden gemaakt tegen het verkeerde besluit, tegen een feitelijke handeling, met te summiere of niet relevante gronden of buiten de bezwaartermijn. Zonde. In zulke gevallen had met deskundig advies vooraf een teleurstelling kunnen worden voorkomen. Andersom heeft zich ook voorgedaan. Klanten die zich bij een besluit wilden neer leggen, omdat ze dachten dat bezwaar maken geen zin zou hebben. Met onze hulp hebben zij toch succesvol bezwaar gemaakt. Of het zin heeft om bezwaar te maken hangt dus helemaal van de omstandigheden af.

Hulp nodig of meer weten?

Is er een besluit waar u het niet mee eens bent en wilt u weten of bezwaar maken zin heeft? Of wilt u graag hulp bij het indienen van een bezwaarschrift, neem dan voor een gratis kennismakingsgesprek contact met ons op:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.