“Ik heb gelezen dat jullie milieurechtsbijstand verlenen, wat is dat?”

januari 13, 2017 in column door Redactie

Door mr. Moira Hoen

Milieurechtsbijstand en omgevingsrecht

Milieurechtsbijstand is juridische bijstand op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Denk bijvoorbeeld aan procedures tegen een bestemmingsplan, tegen een omgevingsvergunning bouwen of tegen een ontheffing Flora- en faunawet (per 1 januari 2017 Wet natuurbescherming).
De overkoepelende term voor het recht dat de ruimtelijke ordening, de natuur en het milieu regelt is ‘omgevingsrecht’. Het omgevingsrecht regelt uw leefomgeving.

Waarom heet het dan milieurechtsbijstand en niet omgevingsrechtbijstand?

De term omgevingsrecht wordt pas sinds 2010 gebruikt. Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Milieurechtsbijstand bestaat al veel langer, daarom heet het nog zo.

Milieu- en natuurbelangen

De ontwikkeling van een gebied, bijvoorbeeld voor de oprichting van een woonwijk, voor de uitbreiding van een bedrijf of voor de aanleg van een weg, kan gevolgen hebben voor het milieu of de natuur, zoals lawaai of stank. We noemen dit geluidhinder of stankhinder. Maar het kan ook zijn dat een gebied met beschermde natuurwaarden door zo’n ontwikkeling wordt ingeperkt of aangetast.
Omdat de wet- en regelgeving hierover omvangrijk en ingewikkeld is wordt het voeren van procedures vaak aan gespecialiseerde advocaten overgelaten. Dit zijn milieurechtadvocaten oftewel omgevingsrechtadvocaten.

Voor wie

Milieurechtsbijstand wordt verleend aan organisaties, (bewoners-)groepen, bedrijven en particulieren.

Milieutoevoeging
Een beperkte groep advocaten biedt aan stichtingen en verenigingen met een milieu- en/of natuurdoelstelling gefinancierde rechtsbijstand aan. Dit heet een milieutoevoeging. Deze advocaten zijn aangesloten bij de Stichting Milieurechtsbijstand Nederland.
Advocatenkantoor Hoen is hier ook bij aangesloten: http://www.milieurechtsbijstand.nl/page/331/advocatenkantoor-hoen

Meer weten?
Wilt u meer over dit onderwerp weten of zoekt u milieurechtsbijstand? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0516-481171 of info@advocatenkantoorhoen.nl of via het vragenformulier op onze website www.advocatenkantoorhoen.nl.

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht. Daarnaast behandelt zij zaken over dierenrecht, bestuursrecht en burenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan organisaties, particulieren en bedrijven. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Haar kantoor is gevestigd in Wijnjewoude, daarnaast houdt ze gratis inloopspreekuur in de bibliotheek van Gorredijk.