“De kosten van de deurwaarder zijn heel erg hoog, klopt dat wel?”

december 8, 2014 in column, nieuws door Redactie

advocaat hoenDoor mr. Moira Hoen

Waarom een gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder wordt voor veel zaken ingeschakeld zoals het uitbrengen van een dagvaarding, het betekenen van een vonnis, het leggen van beslagen of het ontruimen van een woning. Ook voor incasso kan een deurwaarder worden ingeschakeld.

Verschil incassobureau en gerechtsdeurwaarder

Iedereen kan een incassobureau beginnen, hieraan worden geen eisen gesteld. Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar benoemd door de Kroon en moet aan allerlei eisen voldoen. Een incassobureau zonder gerechtsdeurwaarder heeft dus niet de rechten en plichten die een gerechtsdeurwaarder heeft.
Welke kosten mogen in rekening worden gebracht
Welke kosten de gerechtsdeurwaarder voor ambtshandelingen in rekening mag brengen staat in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’. Voor ambtshandelingen gelden vaste tarieven. Als de gerechtsdeurwaarder diverse ambtshandelingen heeft moeten verrichten, dan kunnen de kosten dus behoorlijk oplopen.
Sinds 1 juli 2012 geldt een maximumtarief voor de incassokosten die de schuldeiser in rekening mag brengen. Hoeveel die kosten kunnen zijn staat in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. De kosten mogen niet hoger zijn dan in dit besluit aangegeven. Toch komt het voor dat er hogere kosten worden berekend dan is toegestaan. Voordat een schuldeiser die kosten in rekening mag brengen moet hij eerst de zogenaamde ‘14-dagenbrief’ hebben verzonden. Dit is een aanmaning met informatie en een betalingstermijn van 14 dagen.

Hoe nu verder

Komt u er met de gerechtsdeurwaarder niet uit, wordt er gedreigd met een openbare verkoop of klopt de vordering niet? Neemt u dan contact met ons op. Wij bekijken met u wat de mogelijkheden zijn om de zaak tot een goed einde te brengen.

Meer weten?

Heeft u een juridische vraag, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl
Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.