“De buren willen een steiger op mijn erf laten plaatsen, moet ik dat toestaan?”

maart 10, 2015 in column door Redactie

advocaat hoenDoor mr. Moira Hoen

Ladderrecht of steigerrecht

Het kan voorkomen dat voor onderhoud, sloop/ of bouwwerkzaamheden aan het pand van uw buren zij gebruik willen maken van uw erf. Bijvoorbeeld om een hek of steiger te plaatsen. Of en wanneer dit mag is in de wet geregeld, namelijk in artikel 5:56 Burgerlijk Wetboek.
Hierin staat: “Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.”

Voorwaarden

In principe moet u het plaatsen van een steiger op uw erf door uw buren dus toestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan. 1. Het moet gaan om werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een pand. 2. Het gebruik moet noodzakelijk zijn. Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder gebruik van uw erf te maken is het niet noodzakelijk. 3. Het gebruik moet tijdelijk zijn. Er mag dus geen sprake zijn van blijvend gebruik. 4. Er moet van tevoren een behoorlijke kennisgeving zijn gedaan. Dus niet even roepen over de schutting dat er een steiger wordt geplaatst. 5. Er moet een schadeloosstelling worden betaald. Het mag dus niet zo zijn dat u door het gebruik met schade blijft zitten.

Gewichtige redenen

Alleen als u gewichtige redenen heeft kunt u het gebruik weigeren of laten uitstellen. Gewichtige redenen worden niet snel aangenomen. Zo blijkt uit de rechtspraak, dat een aanwezig kattenbuitenverblijf niet als gewichtige reden wordt gezien en ook de vrees voor verzakking door de werkzaamheden bij de buren niet.

Meer weten?

Neem voor een gratis kennismakingsgesprek contact op met:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.