Winkels Gorredijk mogen open op feestdagen

februari 27, 2014 in nieuws, zakelijk nieuws door Redactie

gordykGorredijk | Burgemeester en Wethouders van Opsterland hebben in het kader van de Winkeltijdenverordening voor 2014 data aangewezen waarop winkels in Gorredijk open mogen zijn zonder dat hiervoor een aparte ontheffing moet worden aangevraagd. Voor 2014 zijn deze data:
Tweede Paasdag, maandag 21 april
Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei
Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni
Tweede kerstdag, vrijdag 26 december

Op verzoek van een winkeliersvereniging, bijvoorbeeld WHI, kan per dorp één zondag aangewezen worden waarop alle winkels in Gorredijk geopend zijn. Ook hiervoor hoeft dan geen individuele ontheffing aangevraagd te worden. Deze koopzondag mag niet vallen op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag of Eerste Kerstdag.

Winkeliers en andere bedrijven kunnen buiten deze regeling om een ontheffing aanvragen voor individuele openstelling. Het gaat hierbij dan om een bijzondere situatie. Voor informatie hierover kan contact met de gemeente worden opgenomen via 0512-386 283. Het College beslist binnen acht weken over de aanvraag.