Wie staan op de foto van personeelsreisje Koelstra

april 6, 2014 in historie, nieuws door Redactie

Wie weet meer namen van deze Koelstra-medewerkers.

Wie weet meer namen van deze Koelstra-medewerkers.

Gorredijk | Historisch Informatiepunt (HIP) is in het bezit gekomen van een foto van een personeelsreisje van kinderwagenfabriek Koelstra. De foto zal ongeveer vijftig jaar geleden gemaakt zijn.

Enkele namen zijn bekend (van boven af, van links naar rechts):
1e rij 2. Harm Toering 4. Thijs Braam
2e rij 1. Wieger Tiekstra 3. Klaas de Jong
4e rij 1. Joop van der Woude 5. Jelle ? 7. Gerard van der Wal
5e rij 1. Gijs Koelstra 2. Dijkstra van de kinderwagenwinkel 3. Sake v.d.Terp 4. L. Nijen 6. R.van Dijk 8. Joop Oenema (chauffeur GATO)
voorste rij: 2. Oebele Stobbe 3. Jan Stelma 4. Feike Bruinsma 6. Albert van der Woude 7. ? de Jong 8. J.v.Dijk

Wie weet meer namen? Reacties kunnen naar Ieke de Vries: iekedevries@kpnplanet.nl.