Plaatselijk Belang Gorredijk lanceert website

maart 26, 2014 in nieuws door Redactie

pb gorredijkGorredijk | Tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gorredijk is op dinsdag 25 maart de nieuwe website van de vereniging gepresenteerd. Op de site pbgorredijk.nl worden inwoners van het dorp vanaf nu geïnformeerd over alle zaken die het dorp aangaan.

Een kleine vijftig leden kwamen naar de ledenvergadering in De Skâns. Zij waren enthousiast over de plannen van werkgroep Boost Gorredijk. “Wy wolle it sintrum oantrekliker meitsje en it leechstean fan winkels oanpakke”, vertelde Romke de Jong van de werkgroep. Komende zaterdag, 29 maart, gaat een groot aantal vrijwilligers aan de slag met het plaatsen van bloemen en het schilderen van de steeg achter Expert. Plaatselijk Belang ondersteunt dit initiatief met een geldbedrag.

Voor de meeste aanwezigen was het voor het eerst dat ze het onder ogen kregen: de 3d presentatie van het nieuwe Centrum Oost. Pieter Bijlsma van Albert Heijn Gorredijk was bereid enige toelichting te geven op het filmpje. “We doen het met z’n allen als ondernemers”, benadrukte hij. Na de bouwvakvakantie gaat de eerste paal voor de nieuwe AH in de grond, de supermarkt wordt naar verwachting in april 2015 geopend. Daarna volgen De Heeren van Rinsma (september 2015) en Poiesz (november 2015).

Al enkele jaren is De Skâns een terugkerend onderwerp tijdens de ledenvergadering: “Maar daarover kunnen we niet veel vertellen, er liggen nog steeds geen concrete plannen op tafel”, aldus voorzitter Ronald Oenema. Demissionair wethouder Piet van Dijk was uitgenodigd om na de pauze iets over dit onderwerp te vertellen. “Ik kan hier niet veel over zeggen, dan zou ik over mijn graf heen regeren”, zei Van Dijk.

Tijdens de ledenvergadering werden drie nieuwe bestuursleden gekozen: Ruud van der Peijl, Jan Sijbrandij en Jeremy van Velzen. Voorzitter Ronald Oenema Eric Starkenburg traden af en waren niet herkiesbaar.