Nestor ijsmakerij, Harke de Jong, viert honderdste verjaardag

april 8, 2014 in nieuws door Redactie

Burgemeester Francisca Ravestein feliciteert Harke de Jong met zijn honderdste verjaardag. (c) Marije Geertsma

Burgemeester Francisca Ravestein feliciteert Harke de Jong met zijn honderdste verjaardag. (c) Marije Geertsma

Gorredijk | Hij is de nestor van De Jong’s IJs in Gorredijk. Vandaag, dinsdag 8 april, werd Harke de Jong honderd jaar. Burgemeester Francisca Ravestein kwam De Jong persoonlijk de gelukwensen van het gemeentebestuur overbrengen in Voltawerk aan de Stationsweg, zijn huidig domicilie.

Harke de Jong werd geboren in Boornbergum waar zijn ouders een klein boerenbedrijf runden. “Doe kaam de bargepest. Al it fee gie dea dat pake wurde boerearbeider”, vertelt zoon Eeuwe de Jong. Het gezin vertrok naar een pachtboerderij naast Lauswolt, dezelfde boerderij waar nu Rutger Hauer woont. Op deze plek bracht Harke zijn puberjaren door. “Hy woe graach timmerman wurde mar der wie yn dat fak gjin plak foar him. Doe is hy bakker wurden.”

Harke ging in de leer bij bakker Slager in Beetsterzwaag waar hij al zijn diploma’s behaalde. In de oorlogsjaren kwam hij in dienst bij bakker Fokke van der Velde in Bakkeveen. Hier begon hij met het maken van ijs. Deze passie voor ijs werd uitgebouwd toen Harke de Jong in 1947 een eigen bakkerij begon in Lippenhuizen. Als banketbakker verkocht hij schepijs vanuit eigengebouwde ijskarren. De allereerste eigengebouwde ijscokar staat nog altijd te pronken in de ijsmakerij De Jong’s IJs, nu gerund door zoon Eeuwe en kleinzoon Romke.

Lippenhuizen telde in 1963 maar liefst zeven bakkers. Dit bleek te veel. “De bakkerij kaam yn ‘e kâlde sanearing, waard sluten dus.” Harke de Jong ging aan de slag bij Twa Gebroeders in Gorredijk (later Dutch Cake). Wel bleef hij zijn eigen ijsmakerij houden. Vanaf vijftienjarige leeftijd werkte zoon Eeuwe in dit bedrijf mee, in 1979 nam hij het over. “Heit bleau wol altyd meiwurkjen. En ek makke hij alle taarten foar De Vergulde Turf. Dat hat hy oant nei syn njoggentichste jierdei dien.”

Niet alleen bracht Harke de Jong de liefde voor ijs over op zoon en kleinzoon. Ook introduceerde hij de politieke partij D66 in de familie. Vanaf de allereerste keer dat het kon, in 1967, stemde heit op deze partij. Zoon Eeuwe volgde hem daarin en werd raadslid evenals kleinzoon Romke.

Harke de Jong komt uit een geslacht van zeer sterken. “Syn mem waard 102 jier en syn seis broers, wêrfan noch ien libbet, binne allegearre âlder as 85 wurden.” De Jong is sinds 1996 weduwnaar van Gesina Nijboer. Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter.