Natuurverenigingen vragen uitstel voor nieuwe plan Buitengebied

mei 26, 2014 in nieuws door Redactie

geaflechtGorredijk | Natuurvereniging Gorredijk en Natuerferiening Bakkefean vragen de gemeenteraad van Opsterland om de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied uit te stellen. Beide organisaties vinden dat er te weinig tijd is om inspraak voor te bereiden. Het bestemmingsplan Buitengebied staat wordt besproken in de raadsvergadering van maandag 2. De feitelijke vaststelling vindt plaats in de raadsvergadering van 30 juni.

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied werd op donderdag 22 mei gepubliceerd. “Een voorbereidingstijd van slechts tien dagen is voor een zo complexe en uitgebreide materie onvoldoende tijd om een reĆ«le gelegenheid te bieden gedegen van het inspreekrecht gebruik te maken”, schrijven de verengingen.

De verenigingen wijzen er op dat in het recente coalitieakkoord te lezen is dat de gemeente dicht bij haar inwoners wil staan met een bestuursstijl die verbindend is en die de samenleving als uitgangspunt neemt in plaats van het gemeentehuis. “In dit licht valt het op dat in het voorstel aan uw raad tot vaststelling van het bestemmingsplan weliswaar aandacht wordt besteed aan de communicatie met indieners van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, maar alleen in de zin van informeren achteraf. Kennelijk heeft het college er niet over nagedacht of de reglementaire minimum termijn van tien dagen ter voorbereiding van een inspreekreactie wel voldoende is voor een vrijwilligersorganisatie.” Daarbij wijzen de verenigingen er nadrukkelijk op dat het hier gaat om een veelomvattende en complexe materie waarvan de planvorming ongeveer zeven jaar in beslag heeft genomen.