Melkveehouderij aan Hegedyk mag uitbreiden

maart 26, 2014 in nieuws door Redactie

hegedyk 28Gorredijk | Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft een vergunning verleend aan Maatschap L. Verloop en H.W. Verloop-Reitsma voor uitbreiding van de melkveehouderij aan de Hegedyk 28 te Gorredijk. De vergunning is verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

De melkveehouderij van Maatschap Verloop telt op dit moment zo’n 120 melkkoeien plus bijbehorend jongvee. De dieren zijn gevestigd in twee ligboxstallen. Het bedrijf wil uitbreiden naar 200 melkkoeien en 120 stuks jongvee. Hiervoor moet een nieuwe ligboxstal gebouwd worden. De nieuwe stal komt haaks op, en gedeeltelijk over, de huidige twee stallen.

De vergunning ligt tot en met 25 april ter inzage in het Provinsjehûs te Leeuwarden. Na vooraf contact kunnen belangstellenden hier elke werkdag van 9:00 tot 16:00 uur terecht. De stukken zijn ook te bekijken op www.fryslan.nl. Bezwaarschriften kunnen gestuurd worden naar: Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.