Lezing trekvogels in de Sahel

maart 28, 2016 in nieuws door Redactie

geaflechtGorredijk | Natuurvereniging Geaflecht organiseert morgen, dinsdag 29 maart, een lezing over trekvogels in de Sahel. De lezing wordt in De Skâns te Gorredijk gegeven door Eddy Wymenga, co-auteur van Living on the Edge.

Het wel en wee van vogels hangt niet alleen af van de omstandigheden in Nederland. Broedvogels die ten zuiden van de Sahara overwinteren, moeten deze woestijn jaarlijks tweemaal oversteken. Daarnaast zijn ze sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in hun overwinteringsgebied. Er zijn daarmee veel factoren die bepalen of het een soort als de Gekraagde Roodstaart in Nederland goed of slecht gaat.

lezing geaflechtDiverse onderzoekers hebben met name gekeken naar de ontwikkelingen in de Sahel. Grote, natuurlijke, verschillen als met name de neerslag, bepalen van jaar tot jaar de kwaliteit van het overwinteringsgebied. Goede omstandigheden de Sahel-zone resulteren in een grotere kans op overleven en een betere conditie voor de terugreis naar Europa.

De Sahel-zone wordt echter ook sterk door de mens beïnvloedt. Naast de bijna klassieke overbegrazing doet nu echter ook watermanagement zijn intrede in de Sahel. Het reguleren van waterstromen als de Niger leidt tot grote veranderingen als grote oppervlakken die daarmee niet meer periodiek overstromen.

Eddy Wymenga van het Ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga heeft als onderzoeker een boek geschreven over al deze ontwikkelingen met de passende titel Living on the Edge. Wymenga toont niet alleen hoe het Nederlandse landschap en de weersomstandigheden de stand van broedvogels beïnvloedt, maar ook de ontwikkelingen op trekroutes en in overwinteringsgebieden.

Dinsdag 29 maart, activiteitencentrum De Skâns, 20:00 uur.
www.geaflecht.nl