It Kymke | Gorredijk in oude dagen

maart 6, 2014 in historie door Redactie

Onder de rubrieksnaam It Kymke verschijnen met regelmaat foto’s met verhalen over hoe het vroeger in Gorredijk was. De naam It Kymke verwijst naar de krant die vroeger werd uitgegeven door de firma Kiemstra maar betekent in het Frysk ook de oorsprong; geschiedenis dus. Bijdragen van lezers zijn altijd van harte welkom. Informatie over de historie van Gorredijk en Kortezwaag is te verkrijgen bij het HIP (Historisch Informatiepunt) in de bibliotheek. Contactpersonen: Cobi v.d. Velde, 0513-463982, jvdvelde@live.nl en Ieke de Vries, 0513-463077, iekedevries@kpnplanet.nl. Het HIP verzorgt ook historische rondleidingen door Gorredijk o.l.v. gecertificeerde dorpsgidsen.