Broers Van der Sluis ingenomen met nieuwe locatie melkveebedrijf

april 19, 2014 in nieuws door Redactie

Veel belangstellenden kwamen een kijkje nemen in de nieuwe ligboxenstal. (c) Jan Sybrandy

Veel belangstellenden kwamen een kijkje nemen in de nieuwe ligboxenstal. (c) Jan Sybrandy

Gorredijk | Twintig jaar zaten ze in het proces rond de nieuwe rondweg van Gorredijk. Het melkveebedrijf van Jappie en Luut van der Sluis moest uiteindelijk plaatsmaken voor de aanleg van de Hans de Jongwei toen tien jaar geleden het definitieve tracé bekend werd gemaakt.
Vorig jaar ging op 18 maart de schep in de grond op de nieuwe locatie aan De Leijen: driehonderd meter vanaf de oude boerderij en aan de overkant van de nieuwe rondweg. Vandaag, zaterdag 19 april, zetten de broers de staldeuren open voor belangstellenden.

De oude boerderij werd in 2011 verkocht aan de provincie. De familie Van der Sluis had hier sinds 1946 geboerd. Er werden nieuwbouwplannen gemaakt totdat een bestaand boerenbedrijf, gebouwd in 1993, even verderop aan De Leijen te koop kwam. Er werd besloten tot aankoop en de bouw van een nieuwe ligboxenstal. “Op 4 novimber foarich jier ha we de 130 kij ferhuze”, vertelt Luut van der Sluis, de jongste broer van het maatschap.

Luut (links) en Jappie (midden) van der Sluis. (c) Jan Sybrandy

Luut (links) en Jappie (midden) van der Sluis. (c) Jan Sybrandy

Maatschap Van der Sluis melkt op dit moment 150 melkkoeien, “Dêr kin noch wol in pear by”, vindt Luut. En daar is ook ruimte voor met de nieuwe stal van 36 bij 75 meter waar plek is voor 235 melkkoeien. In de traditionele ligboxenstal, die voldoet aan de nieuwste eisen, zijn de koeien verdeeld in drie groepen, elk met een eigen melkrobot van De Laval.

De koeien liggen er rustig bij ondanks de grote drukte tijdens deze open dag. De meesten liggen soezend op hun bedje van stront. Stront? “Wy ha in masjiene dy’t de stront tot 30 prosint droege stof makket”, legt Luut uit. Deze droge stof wordt in de vakken geschept waarmee een droge ligplek ontstaat voor de koeien. De boer komt dagelijks even langs om verse uitwerpselen te verwijderen.

Het melken is met de verhuizing compleet veranderd. Melkten de broers op de oude locatie nog in een traditionele melkstal, nu gaat alles geautomatiseerd in de drie melkrobots. “Froeger gienen we moarns om healwei fiven melken, no stiet de wekker om seis oere”, als eerste kijkt Luut dan op het touchscreen van de melkrobot. Zijn de koeien allemaal langs geweest? De melkrobot houdt bij hoe vaak een koe gemolken moet worden, van welke koe de melk naar het kalf moet en welke koe penicilline gebruikt. “De molke fan kij mei penicilline giet nei de ôffoerput”, legt de boer uit.

Hoewel de oudere koeien nog wat moeten wennen aan de gang naar de robot, zijn de broers Van der Sluis uitermate tevreden. “It is ûnfoarstelber hoe’t alles no al draait en hoe rêstich de ferhuzing gie.”