“Bekendmaking? Wij hebben geen huis-aan-huisblad ontvangen!”

juni 23, 2014 in column door Redactie

Door mr. Moira Hoen
advocaat hoen
Bekendmakingen via de gemeentepagina

Op de gemeentepagina van huis-aan-huisbladen worden de ruimtelijke ontwikkelingen in uw omgeving bekendgemaakt. Denkt u aan verleende omgevingsvergunningen of het voornemen om een vergunning te verlenen. Ook het besluit tot een (ontwerp-) bestemmingsplan wordt bekend gemaakt.
In de bekendmaking staat verder waar en tot wanneer de stukken ter inzage liggen en wie daartegen een zienswijze kan indienen of bezwaar of beroep kan instellen. Dit is belangrijk omdat het te laat indienen van een zienswijze, bezwaar of beroep fatale gevolgen kan hebben. Dit betekent dat uw zienswijze, bezwaar of beroep niet inhoudelijk wordt behandeld en er met uw mening geen rekening wordt gehouden.

Geen huis-aan-huisblad in het buitengebied

Het is dus van belang dat u op tijd kennisneemt van besluiten die van invloed zijn op uw omgeving. In de praktijk komt het geregeld voor dat een huis-aan-huisblad vooral in het buitengebied niet wordt bezorgd. Hierdoor is men niet, of niet op tijd, op de hoogte van een (voor-)genomen besluit en wordt er dus ook niet op tijd op gereageerd. Ik heb van mensen die in het buitengebied wonen vaak verbaasd of verontwaardigd te horen gekregen: “Wij wisten het niet, want bij ons in het buitengebied wordt het huis-aan-huisblad niet bezorgd. Daar kunnen wij toch niks aan doen?”

Wat nu?

Is het niet ontvangen van een huis-aan-huisblad reden om te late indiening van een zienswijze, bezwaar of beroep door de vingers te zien? Het antwoord is nee. De gemeente moet zorgdragen voor correcte bekendmaking van een besluit bijvoorbeeld in een huis-aan-huisblad, maar hoeft er niet voor te zorgen dat de huis-aan-huisbladen bij iedereen worden bezorgd. U draagt in principe zelf de verantwoordelijkheid om op tijd kennis te nemen van de besluiten en daar binnen de termijn op te reageren.
Ontvangt u geen huis-aan-huisblad dan doet u er verstandig aan om zelf de gemeentepagina op te zoeken of de gemeentelijke website te raadplegen. Zo kunt u ervoor zorgen dat u op tijd op de hoogte bent van ontwikkelingen die voor u van belang zijn en waarover uw wilt worden gehoord.

Meer weten?

Neem voor een gratis kennismakingsgesprek contact op met:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl