dierenarts-adv-compleet

Gemeentelijke belastingen in Opsterland gestegen met 33 cent

Gorredijk | Lokale politieke partijen moeten vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart duidelijkheid geven over hun plannen met de onroerendezaakbelasting (ozb). Dat is de oproep van Vereniging Eigen Huis aan lokale politici. Een groot deel van de huiseigenaren deelt deze mening. Dat blijkt uit een ozb-peiling die Vereniging Eigen Huis de afgelopen maanden hield. Ruim 100.000 huiseigenaren vulden de vragenlijst in. Gisteren, donderdag 27 februari, stuurde de vereniging de resultaten van de peiling naar 4.000 politieke partijen in alle gemeenten. Meer dan negentig procent van de huiseigenaren vindt het onbegrijpelijk dat de ozb-aanslag van zijn gemeente stijgt, terwijl de woningwaarde
lees verder

Gemeente helpt gratis bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Beetsterzwaag | Vanaf 1 maart kunnen huiseigenaren en bedrijven hun aanslag gemeentelijke belastingen bekijken via www.opsterland.nl. Eigenaren die het niet eens zijn met de berekening kunnen telefonisch contact opnemen met de gemeente. Als tijdens dit telefoongesprek blijkt dat de waarde onjuist is, wordt deze aangepast. Maar ook kan een afspraak gemaakt worden om het bezwaar persoonlijk toe te lichten. Een WOZ-taxateur kan dan bekijken of er officieel bezwaar moet worden ingediend. Ook worden de beste argumenten voor dit bezwaar besproken. Het bezwaar tegen de WOZ-waarde kan samen met een medewerker van de gemeente opgesteld worden. Dit is voor de eigenaar
lees verder