dierenarts-adv-compleet

Schoolkinderen Gorredijk krijgen vrij voor marktmaandag

Gorredijk | Volgend jaar zijn de basisschoolleerlingen van Gorredijk als vanouds weer vrij tijdens de Gordykster merke. De vijf scholen hebben besloten om deze maandag in te roosteren als vrije dag. Dit jaar werd voor het eerst de merke, en bijbehorende kermis, een weekend later gehouden dan voorgaande jaren. De verschuiving betekende dat de scholen geen vrije dag meer konden plannen. Tot de verschuiving van de bekende voorjaarsmarkt werd besloten omdat het steeds moeilijker bleek om in het eerste weekend van mei voldoende attracties op de kermis te boeken. Het ligt in de bedoeling om voortaan de voorjaarsmarkt en kermis
lees verder

Gordykster merke trekt maar weinig kooplui en publiek

Gorredijk | De voorjaarseditie van Gordykster merke trok vandaag maar weinig verkopers en kooplustigen. “As ik dit witten hie, wie ik nea kaam”, stelt een teleurgestelde marktkoopman vast. De verschuiving naar het tweede weekend van mei lijkt de markt te nekken. Het schaarse publiek loopt ietwat verdwaasd rond. “Sjoch, hjir stiet niks mear”, een ouder echtpaar twijfelt: zullen ze verder lopen over het lege stuk Brouwerswal of toch maar rechtsomkeer maken? Ze besluiten het laatste, “Dan slaan we dy pear kreamkes op de Langew├ól mar oer.” Waar voorheen de kramen tot aan de Jan Eisingastrjitte stonden, zijn nu langs Kerkewal
lees verder

Gordykster merke blijft op maandag niet langer open

Beetsterzwaag | Gemeente Opsterland is niet van plan om op maandag 12 mei de openingstijd van voorjaarskermis in Gorredijk te verruimen. Dit stelde zij in antwoord op de vragen die de PvdA onlangs stelde. “De kermis is van vrijdag tot en met maandag 17:00 uur”, de gemeente vindt dat schoolkinderen voldoende gelegenheid hebben om met name de kermis te bezoeken. Ook wijst de gemeente er op dat sluiting aan het eind van de middag de laatste jaren heeft geleid tot een vermindering van het aantal incidenten. Op de vraag of de scholen van Gorredijk pas op late termijn over de
lees verder

Markten Gorredijk straks niet meer in gemeentehanden

Gorredijk | Vorig jaar maakte gemeente Opsterland een begin met de privatisering van de markten en kermissen in Gorredijk en Beetsterzwaag. Zo werd de kermis van Gorredijk vorig jaar door een private partij georganiseerd en ook verplaatst naar de historische plek op het marktplein. De gemeente overlegt op dit moment met een andere private partij die de voor- en najaarsmarkt van Gorredijk gaat organiseren. Welke partij dit wordt, heeft de gemeente nog niet bekend gemaakt. Wel is besloten dat de voorjaarsmarkt nog door de gemeente zelf wordt georganiseerd. In overleg met WHI en Plaatselijk Belang is besloten om de voorjaarsmarkt
lees verder

Gordykster merke dit jaar een week later

Gorredijk | De voorjaarsmarkt en -kermis van Gorredijk wordt dit jaar een week later gehouden. In plaats van het traditionele eerste weekend van mei, wordt de markt nu gehouden in het tweede weekend van mei. Reden hiervoor is er meer kermisexploitanten gecontracteerd kunnen worden voor het tweede weekend. Door het evenement met een week op te schuiven is het mogelijk om op het marktterrein bij de Aldi een kwalitatief goede en aantrekkelijke kermis te organiseren. Vorig jaar werd de najaarskermis georganiseerd door een private partij. Deze bracht het evenement terug op de oude plek: het Marktplein. Mede op verzoek van
lees verder