Schoolfeest in Kortezwaag

Door Anne Veenstra, Rolde Eigenlijk was het naar school gaan in Kortezwaag één groot feest, maar toch waren er jaarlijkse hoogtepunten in de vorm van de schaatswedstrijden, de sportdag, de schoolreis, het schoolfeest. In het jaar dat er schoolreis was, dan was er geen school- en volksfeest. Zo konden we dus twee jaar sparen voor de schoolreis. In de laagste drie klassen namen we elke maandag een dubbeltje mee voor de reis naar Appelscha en in de drie hoogste klassen spaarden we een kwartje voor een “verre” reis. In de lagere klassen was het einddoel Appelscha, waar we ons in
lees verder