dierenarts-adv-compleet

Fryslân ondertekent manifest tegen schaliegas

Fryslân | Vorige week sprak de gemeenteraad van Opsterland zich uit tegen boringen naar schaliegas in de gemeente. Vandaag werd bekend gemaakt dat ook provincie Fryslân geen schaliegasboringen wenst. De provincie ondertekent dan ook een manifest tegen (proef)boringen in Nederland. Het manifest is een regionale samenwerking van overheden. Deze samenwerking is er op gericht om boren en winnen van schaliegas te voorkomen. Het manifest is een initiatief van de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel. Zij verzochten regionale overheden om het manifest te ondertekenen en zich daarmee te keren tegen het plan om naar schaliegas te boren in Nederland. Met het manifest
lees verder

Subsidie voor snel internet op platteland

Gorredijk/Leeuwarden | Vanaf vrijdag 28 maart kunnen belangstellenden subsidie aanvragen voor snel internet in Friese plattelandsgebieden. De subsidieregeling is er voor kleinschalige pilotprojecten in gebieden waar nog geen kabel-of glasvezelaansluiting aanwezig is. Het gaat om projecten voor een beperkt aantal huishoudens of zakelijke afnemers in de buitengebieden binnen één gemeente. De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000. De regeling staat open tot 1 juni. Belangstellenden kunnen vanaf vrijdag 28 maart terecht op www.fryslan.nl/snelinternet voor meer informatie. Daar zijn de subsidieregeling en het aanvraagformulier te downloaden. De regeling is de voorloper van de
lees verder

Friezen mogen eigen vervoer regelen

Leeuwarden | Friezen mogen vanaf maandag 3 maart zelf het vervoer regelen op het platteland. Provinsje Fryslân heeft hiervoor de subsidieregeling Bûtenút foarút beschikbaar. Met deze regeling wil de provincie inwoners stimuleren om zelf met ideeën voor vervoer te komen. De door de inwoners bedachte vervoersprojecten moeten een aanvulling worden op het huidige openbaar vervoer. De voorstellen voor vervoer kunnen van alles zijn: een busje, een deelauto in het dorp of elektrische fietsen. Er moet echter wel aan de voorwaarden worden voldaan. Zo moet het de vervoersmogelijkheden op het platteland voor iedereen vergroten. En het project moet na drie jaar
lees verder