dierenarts-adv-compleet

Vier coalitiepartijen Opsterland presenteren akkoord

Beetsterzwaag | De partijen Opsterlands Belang, CDA, ChristenUnie en D66 presenteren hun coalitieakkoord 2014 – 2018 met de titel: ‘De krêft fan de mienskip’. De huidige wethouders Piet van Dijk (Opsterlands Belang), Wietze Kooistra (CDA) en Rob Jonkman (ChristenUnie) zijn kandidaat-wethouder voor het nieuwe college. Het coalitieakkoord is opgesteld tegen de achtergrond van ingrijpende veranderingen in de maatschappij en overheid. Dit stelt de partijen voor grote uitdagingen en vraagt om breed gedragen investeringen en ombuigingen. De coalitie kiest er voor om de lasten voor inwoners niet te verhogen. “Onze prioriteiten liggen bij een zorgvuldige implementatie van de drie decentralisaties zorg,
lees verder

D66 schuift aan bij coalitie OB, CDA en CU

Beetsterzwaag | Na informatiegesprekken adviseren informateurs Sikke Marinus en Piet van Dijk een coalitie te vormen met Opsterlands Belang, CDA, ChristenUnie en D66. Marinus en Van Dijk hebben gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle negen fracties in de Opsterlandse gemeenteraad. Uit de gevoerde gesprekken bleek dat een ruime meerderheid in de raad voortzetting van de huidige coalitie van Opsterlands Belang, CDA en ChristenUnie als beste optie ziet. In de gemeenteraad hebben de drie partijen 11 van de 21 stemmen. Dat is een krappe meerderheid. D66 heeft tijdens de besprekingen aangegeven het zittende college op inhoud te willen steunen zonder zelf
lees verder

Opsterlands Belang promoot met loterij de OB-app

Gorredijk | Vanochtend, zaterdag 1 maart, is de Opsterlands Belang (OB) app vrijgegeven door Apple en Google. Al het nieuws van lokale partij Opsterlands Belang is vanaf nu te volgen op iPhone, iPad en Android. Om deze app in de picture te brengen, heeft OB een loterij georganiseerd: er kan een iPad mini gewonnen worden. De iPad kan gewonnen worden door vrienden te worden met OB op Facebook. Als ook nog het Facebook-bericht gedeeld wordt, maakt ment vijfmaal extra kans evenals met een retweet op Twitter. Tien keer extra kans maken om de loterij winnen kan door het downloadan van
lees verder