dierenarts-adv-compleet

BAS Opsterland wil Ombudsman in Opsterland en Stellingwerven

Beetsterzwaag | Politieke partij BAS heeft maandag in de gemeenteraadsvergadering gevraagd een Ombudsman voor Opsterland en Oost- en Weststellingwerf aan te stellen. Opsterland werkt op bestuurlijk niveau nauw samen met de Stellingwerven in het OWO-verband. De fractie van BAS wil een onafhankelijke Ombudsman die klachten over behandeld en burgers bijstaat. “Burgers kunnen in het voortraject bij de in te stellen decentralisaties van Langdurige zorg, Participatieregeling en jeugdzorg gemakkelijk tussen wal en schip belanden. In het huidige systeem kon de burger met zijn klachten terecht bij de bezwarencommissie en bestuursrechter, tijdens het lopende voortraject in te stellen decentralisaties is dat niet
lees verder

Ateliers Majeur schrapt muziekles volwassenen

Gorredijk/Heerenveen | Ateliers Majeur gaat bezuinigen op het aanbod in muzieklessen. Voor volwassenen is geen plek meer in muziekaanbod. Deelnemers onder de 21 jaar hebben voortaan nog recht op twee jaar individuele muzieklessen bij het kunstencentrum. Daarna worden ze doorverwezen naar een particuliere aanbieder. Ateliers Majeur organiseert het muziekonderwijs in de gemeenten Opsterland en Heerenveen. Het vaste personeel raakt uren kwijt, freelance muziekdocenten zullen minder vaak ingehuurd worden. De maatregelen zijn noodzakelijk omdat de gemeente Opsterland een kwart miljoen bezuinigt op het muziekonderwijs. Directeur Harry Koning van Ateliers Majeur is van plan goed samen te werken met de particuliere muziekdocenten
lees verder

Fryslân ondertekent manifest tegen schaliegas

Fryslân | Vorige week sprak de gemeenteraad van Opsterland zich uit tegen boringen naar schaliegas in de gemeente. Vandaag werd bekend gemaakt dat ook provincie Fryslân geen schaliegasboringen wenst. De provincie ondertekent dan ook een manifest tegen (proef)boringen in Nederland. Het manifest is een regionale samenwerking van overheden. Deze samenwerking is er op gericht om boren en winnen van schaliegas te voorkomen. Het manifest is een initiatief van de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel. Zij verzochten regionale overheden om het manifest te ondertekenen en zich daarmee te keren tegen het plan om naar schaliegas te boren in Nederland. Met het manifest
lees verder

Vijfentwintig gegadigden voor burgemeesterspost Opsterland

Beetsterzwaag | Zeven vrouwen en achttien mannen hebben zich gemeld voor de burgemeesterspost in Opsterland. Met negen kandidaten is de VVD het meest vertegenwoordigd onder de vijfentwintig sollicitanten. Daarna volgen PvdA (4), CDA (3), ChristenUnie (2), GroenLinks (2), Gemeentebelangen (2), D66 (1) en Burgerbelangen (1). Het grootste gedeelte van de sollicitanten is veertiger (10) of vijftiger (12). Eén sollicitant is jonger dan veertig jaar en twee zijn ouder dan zestig jaar. Commissaris van de Koning John Jorritsma maakt uit de vijfentwintig belangstellenden een eerste selectie en bespreekt deze met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Die doet na sollicitatiegesprekken uiteindelijk een voordracht van
lees verder

D66 wil snel ruim baan voor koopzondag

Opsterland | Al ruim vier jaar maakt D66 zich sterk voor de koopzondag. In de afgelopen verkiezingscampagne heeft de partij er dan ook geen misverstand over laten bestaan over het belang van de vrijheid die ondernemers moeten krijgen om zelf de keuze te kunnen maken om open te gaan op zondag. Ook andere partijen hebben in de campagne en in de raad laten weten voorstander te zijn van de koopzondag. De winkelwereld verandert snel en zonder aanpassing daaraan kan de winkel functie van Opsterland worden bedreigd. De Opsterlandse winkeliers moeten de ruimte krijgen om de openingstijden aan te passen aan
lees verder

Opsterland en Randstad slaan handen in een voor werkbemiddeling

Beetsterzwaag | Gemeente Opsterland gaat samenwerken met Randstad om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. Dit gebeurt onder de noemer Baanbrekend Fryslân. Al in 2011 startte Baanbrekend Fryslân in Leeuwarden, in 2012 sloten Oost- en Weststellingwerf aan en nu dus ook Opsterland. Via Baanbrekend bemiddelen adviseurs van Randstad en Opsterland mensen uit de bijstand naar werk. Lucinda Dijkstra, Senior Rayonmanager Randstad HR Solutions is blij met de uitbreiding van de samenwerking in Friesland. “We merken dat deze specifieke aanpak resultaten boekt, de kracht van dit initiatief is samenwerking. Ons doel is om kandidaten binnen acht weken aan werk te helpen. Dit
lees verder

Gemeente koopt inboedel De Skâns voor €45.270

Gorredijk/Beetsterzwaag | Voor €45.270 heeft gemeente Opsterland per 1 april de complete inventaris van De Skâns overgenomen. “Dit hebben we zo afgesproken met de curator”, verklaart demissionair wethouder Rob Jonkman. Overname van de inboedel was noodzakelijk om De Skâns te kunnen blijven exploiteren na de afwikkeling van het faillissement. Maar ook heeft de gemeente belang bij de gymnastiekmaterialen uit de inventaris. Het materiaal is nodig voor het bewegingsonderwijs. De inventarislijst omvat onder andere alle meubilair, verlichting- en geluidsinstallatie, huishoudelijk materiaal, sportattributen en kantoorinventaris. Ook de in De Skâns aanwezige defibrillator behoort tot de overgenomen boedel. Vanaf gisteren, dinsdag 1 april,
lees verder

Groene containers worden omgewisseld wegens fabricagefout

Gorredijk | Vanaf woensdag 23 wordt een grote omruilactie gehouden voor de groene gft-containers. De huidige containers voldoet niet aan de kwaliteitseisen vanwege een fabricagefout. In Gorredijk worden de containers geruild op woensdag 23 april, woensdag 30 april, dinsdag 6 mei en woensdag 7 mei. Alle inwoners worden per brief op de hoogte gesteld van de omruilactie. Voor diegenen die de datum alvast in de agenda willen noteren, staat een lijst met adressen en omwisseldata op de site van gemeente Opsterland.

Zetelverdeling Raad Opsterland aangepast

Beetsterzwaag | Door enkele kleine verschillen bij het tellen van de stemmen krijgt PvdA niet 3 maar 4 zetels in de gemeenteraad van Opsterland. OpsterLanders daarentegen gaat een stem achteruit, van 2 naar 1. De wijziging is ontstaan doordat er in de definitieve tellingen van de stembureaus enkele kleine verschillen zitten ten opzichte van de eerste (voorlopige) tellingen van gisteravond 19 maart.

Bestemmingsplan Gorredijk Centrum Oost zes weken ter inzage

Gorredijk | Vanaf maandag 24 maart ligt het bestemmingsplan ‘Gorredijk-Centrum Oost’ zes weken ter inzage. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 3 februari gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen een aantal aanpassingen van de grenzen van de bestemming ‘Gemengd’ om ondergeschikte bouwdelen buiten het bouwvlak mogelijk te maken. De marges zijn in de bouwregels verruimd met maximaal 50 centimeter. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het oostelijk deel van het centrum van Gorredijk. Voor dit gebied is een herontwikkeling gepland. Het plangebied wordt globaal begrensd door de bestaande bebouwing langs de Langewal en de Hoofdstraat, de Schansburg, Compagnonsstrjitte en Formanjestrjitte. Het digitale
lees verder

Opsterland doet gifspuit in de ban

Beetsterzwaag | Voor het eerst in vele jaren zou in Opsterland dit jaar gestart worden met chemisch reinigen van voetpaden. Dit besluit is nu door b en w van tafel geveegd. Jarenlang werd het onkruid bestreden door borstelwagens. Dit bleek niet erg effectief en vanwege bezuinigingen werd in 2013 dan ook besloten om met ingang van 2015 de gifspuit weer in te zetten. Dit wordt met het nieuwe besluit voorkomen. Reden voor het besluit is ook dat in 2015 het gebruik van glyfosaat (het werkzame middel in onder andere roundup) wordt verboden. Opsterland gaat voortaan werken met het biologische middel
lees verder

Lokale aannemers worden ingezet voor brede school Gorredijk

Gorredijk/Beetsterzwaag | De aanbesteding voor de bouw van brede scholen in Gorredijk (Loevestein) en Lippenhuizen zal zoveel mogelijk gegund worden aan lokale aannemers. Dit hebben burgemeester en wethouders vorige week besloten. De nieuw te bouwen scholen zullen meervoudig onderhands aanbesteed worden. Dit houdt in dat uiteindelijk vier aannemers uit de drie noordelijke provinciën de klussen mogen klaren op basis van door de gemeente gestelde criteria. Voorafgaand wordt een zogenoemde longlist van aannemers uit de noordelijke provincies gemaakt. Hieruit kiest de gemeente vier aannemers die een offerte mogen indienen. In 2012 en 2013 is een projectgroep van gebruikers van de nieuwe
lees verder

Gemeente wil snel internet voor alle inwoners

Gorredijk | Rondom Gorredijk ligt een dikke glasvezelkabel. Toch is het tot nu toe nog niet mogelijk om te internetten via dit kabelnet. En dat moet anders vindt gemeente Opsterland. Zij roept dan ook haar inwoners op om zich te melden voor een snellere internetverbinding via glasvezel. Op dit moment inventariseert Provinsje Fryslân de behoefte aan glasvezel. Dit wordt gedaan via de site www.friesland.opglas.nl. Wethouder Piet van Dijk van Opsterland vraagt iedereen die geen goede internetaansluiting heeft, zich op deze site te melden. “In Gorredijk is het eenvoudig om alle adressen te voorzien van glasvezel. De gemeente wil echter heel
lees verder

BAS wil nieuwe kansen voor Skâns Gorredijk op huidige plek

Gorredijk | Lokale partij BAS Opsterland steunt nieuwe kansen voor De Skâns op de huidige plaats. Mede naar aanleiding van berichten in de media over sloop, verplaatsing en faillissement van De Skâns en de daarop volgende handtekeningenactie, organiseerde BAS een Burgercafé hierover. BAS-voorzitter Klaas de Boer vat de resultaten dan dit Burgercafé samen: “Er is kritiek op slechte communicatie vanuit de gemeente. De Skâns is meer dan een theater. De Skâns moet weer een sterk merk worden, particulier initiatief moet De Skâns gezond maken. Ondernemer Rik Dijkstra van Kik Events is in gesprek met De Skâns. Hij vertelde over de
lees verder

‘Us epke’ jongste telg in lokale politiek

Gorredijk | Na Opsterlands Belang komt ook lokale partij OpsterLanders met een eigen app voor mobiele telefoon en tablet. De partij heeft in haar verkiezingsprogramma een pleidooi opgenomen voor een gemeentelijk app. Zelf geven ze nu het goede voorbeeld door binnenkort de app ‘ús epke’ te lanceren, geschikt voor iOS en Android. “Je ziet het niet vaak: een politieke partij met een eigen app”, zegt Johan Sieswerda. Binnenkort komt OpsterLanders met ús epke. Ten eerste als extra moderne dienstverlening voor inwoners van Opsterland, naast de veel bezochte website en social media zoals Twitter en Facebook. Ten tweede omdat de gemeenteraad
lees verder