dierenarts-adv-compleet

Nog voor de zomer vrije koopzondagen in Opsterland

Beetsterzwaag | Een ruime meerderheid van de Opsterlandse gemeenteraad wil vrije winkeltijden op de zondag. Gisteravond, maandag 26 mei, heeft het college van B en W opdracht van de raad gekregen om dit te regelen. Over openstelling van de winkels op zondag wordt in Opsterland al jarenlang gediscussieerd. Met uitzondering van ChristenUnie en CDA, stemde gisteravond de gemeenteraad voor een motie om de winkeltijdenverordening zo aan te passen dat op zon- en feestdagen dezelfde regels gelden als doordeweekse dagen. Ondernemers zijn dan vrij om te kiezen welke zondagen ze open willen zijn. Nog voor de zomervakantie moet het college van
lees verder

D66 wil snel ruim baan voor koopzondag

Opsterland | Al ruim vier jaar maakt D66 zich sterk voor de koopzondag. In de afgelopen verkiezingscampagne heeft de partij er dan ook geen misverstand over laten bestaan over het belang van de vrijheid die ondernemers moeten krijgen om zelf de keuze te kunnen maken om open te gaan op zondag. Ook andere partijen hebben in de campagne en in de raad laten weten voorstander te zijn van de koopzondag. De winkelwereld verandert snel en zonder aanpassing daaraan kan de winkel functie van Opsterland worden bedreigd. De Opsterlandse winkeliers moeten de ruimte krijgen om de openingstijden aan te passen aan
lees verder

Stemwijzer Gorredijk deel 2: koopzondag

Gorredijk | In aanloop naar de verkiezingen van woensdag 19 maart, heeft De Gordykster een vijftal vragen voorgelegd aan de politieke partijen in Opsterland. De vragen zijn toegespitst op kwesties die in Gorredijk spelen. Vanaf donderdag 13 maart zal dagelijks een vraag gepubliceerd worden. De antwoorden worden weergegeven in dezelfde volgorde als die op de kieslijst (FNP heeft niet gereageerd). Vandaag aflevering 2. 2. Wat is uw mening over de openingstijden van winkels in Gorredijk? Vind u bijvoorbeeld dat er meer koopzondagen moeten komen? Opsterlands Belang Opsterlands Belang wil de openingstijden voor winkels vrij laten. Wij vinden dat de ondernemers
lees verder

Winkels Gorredijk mogen open op feestdagen

Gorredijk | Burgemeester en Wethouders van Opsterland hebben in het kader van de Winkeltijdenverordening voor 2014 data aangewezen waarop winkels in Gorredijk open mogen zijn zonder dat hiervoor een aparte ontheffing moet worden aangevraagd. Voor 2014 zijn deze data: Tweede Paasdag, maandag 21 april Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni Tweede kerstdag, vrijdag 26 december Op verzoek van een winkeliersvereniging, bijvoorbeeld WHI, kan per dorp één zondag aangewezen worden waarop alle winkels in Gorredijk geopend zijn. Ook hiervoor hoeft dan geen individuele ontheffing aangevraagd te worden. Deze koopzondag mag niet vallen op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag of
lees verder