dierenarts-adv-compleet

Ruim honderd jaar geleden: verbod op stilstaan brug

Door Klaas Blaauw Gorredijk, 3 Mei 1913. “De Gorredijkster bruggeraad is vervallen”, schrijft het Nieuwsblad van Opsterland. “Velen zullen deze tijding betreuren, velen zullen haar toejuichen. Wanneer met 12 Mei a.s. de nieuwe politieverordening in werking treed, zal het verboden zijn op de hoofdbrug te blijven staan, en ook niet op de trottoirs, tot op een afstand van 20 meter van de brug. De maatregel is natuurlijk genomen met ’t oog op het verkeer. Toch verdwijnt daarmee weer een stukje dorpsleven. Heel wat gezellige praatjes, heel wat belangrijke zaakjes zijn er afgehandeld. Helaas, dit verdwijnt, ten behoeven van fiets, motor,
lees verder

Nieuwe sluis van Gorredijk nadert voltooiing

Gorredijk | Het nieuwe gemaal bij de Gerk Numan brug in het centrum van Gorredijk nadert zijn voltooiing. Vorig jaar plaatste aannemer Jansma de prefab betonnen wanden, een uniek proces omdat alle vier wanden tegelijk werden geplaatst wat nooit gebeurt met de bouw van een gemaal. Dit voorjaar wordt het geheel afgewerkt met metselwerk. Het gemaal inclusief stuw aan de noordkant van de brug gaat straks het opmalen en afstromen van de Opsterlandse Compagnonsvaart regelen. Opdrachtgever Wetterskip Fryslân besloot de nieuwe stuw in onderdelen vooraf te laten fabriceren. Omdat de onderliggende leemlaag in de vaart het kwelwater doorliet, bleek het
lees verder