dierenarts-adv-compleet

Ruim honderd jaar geleden: verbod op stilstaan brug

Door Klaas Blaauw Gorredijk, 3 Mei 1913. “De Gorredijkster bruggeraad is vervallen”, schrijft het Nieuwsblad van Opsterland. “Velen zullen deze tijding betreuren, velen zullen haar toejuichen. Wanneer met 12 Mei a.s. de nieuwe politieverordening in werking treed, zal het verboden zijn op de hoofdbrug te blijven staan, en ook niet op de trottoirs, tot op een afstand van 20 meter van de brug. De maatregel is natuurlijk genomen met ’t oog op het verkeer. Toch verdwijnt daarmee weer een stukje dorpsleven. Heel wat gezellige praatjes, heel wat belangrijke zaakjes zijn er afgehandeld. Helaas, dit verdwijnt, ten behoeven van fiets, motor,
lees verder

Tsjoelebartsje yn Koartsweagen mids tweintichste ieu

Door Ieke de Vries-Roelinga Lit my dizze rubryk begjinne mei myn persoanlike oantinkens út it midden fan de foarige ieu. Ik bin berne yn Koartsweagen, in boeredoarp, dat al neamd waard yn de 12e ieu as Urasuagh, letter ek as Corteswaegh. Ura betsjut koart, suagh is gerslân. It doarp is ferdwûn, al hiel opgien yn De Gordyk. Ea ha’k der ris in pear dichtrigels oer makke: “Myn berteplak Koartsweagen bestiet net mear / It is opslokt troch De Gordyk / Dat docht my wol ris sear / En makket my wat mankelyk.” Want it is somstiden wol ris nuver om
lees verder