dierenarts-adv-compleet

Drachtstervaart lijkt doorgetrokken naar Gorredijk

Gorredijk | De Hegedyk in Gorredijk ziet er momenteel een beetje vreemd uit: de weg lijkt veranderd in een vaarweg. “Het Drachtstervaartproject lijkt een vervolg te krijgen in Gorredijk”, grapt Wessel Kort. Hij zette het bijzondere fenomeen op de foto maar weet ook de werkelijke reden: “Alles is onder water gezet om de grond in te laten klinken.” In de Hegedyk is onlangs nieuwe riolering aangelegd. Voordat echter het definitieve wegdek er weer in komt, moet de grond na de werkzaamheden de tijd krijgen om in te klinken. Dit proces wordt versneld door het geheel onder water te zetten. Tot
lees verder

Dodenherdenking Gorredijk met 120 belangstellenden nog steeds actueel

Gorredijk | “We hebben dit monument al 25 jaar geadopteerd en nog steeds is het ongedeerd”, treffender kan het belang van de dodenherdenking in Gorredijk niet geschetst worden. Zes kinderen van de Gordykster basisscholen lazen gedichten voor tijdens de korte maar ingetogen dodenherdenking op de begraafplaats aan de Hegedyk. Namens pcbs De Librije vertolkte Senne de Wolf het gedicht over het door de school geadopteerde monument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Zo’n 120 belangstellenden, waaronder veel jongeren, luisterden in de aula van de begraafplaats verder naar gedichten van Mirte Bakker van De Tsjerne, Annie de Haan van De
lees verder

Veel overlast door rioolvervanging Hegedyk/Hoofdstraat

Gorredijk | Omrijden en overlast, weggebruikers hebben het zeker al gemerkt: de kruising Hegdyk/Hoofdstraat ligt er uit voor al het verkeer. Het kruispunt is opengebroken om nieuwe riolering aan te leggen. De verkeersstromen in Gorredijk zijn ten gevolge van de werkzaamheden behoorlijk veranderd. Zo nemen automobilisten vanaf het parkeerterrein bij de Aldi nogal eens de illegale route, linksaf door de Hoofdstraat. De eenrichtingsborden worden daarbij met grote regelmaat genegeerd. Op de nieuwe rondweg, de Hans de Jongwei, is het ineens veel drukker en de Stationsweg krijgt een grote hoeveelheid verkeer te verwerken. Vele automobilisten zoeken ook hun weg dwars door
lees verder

Melkveehouderij aan Hegedyk mag uitbreiden

Gorredijk | Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft een vergunning verleend aan Maatschap L. Verloop en H.W. Verloop-Reitsma voor uitbreiding van de melkveehouderij aan de Hegedyk 28 te Gorredijk. De vergunning is verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De melkveehouderij van Maatschap Verloop telt op dit moment zo’n 120 melkkoeien plus bijbehorend jongvee. De dieren zijn gevestigd in twee ligboxstallen. Het bedrijf wil uitbreiden naar 200 melkkoeien en 120 stuks jongvee. Hiervoor moet een nieuwe ligboxstal gebouwd worden. De nieuwe stal komt haaks op, en gedeeltelijk over, de huidige twee stallen. De vergunning ligt tot en met 25 april ter
lees verder

Gemeente gaat begraafplaatsen beter onderhouden

Gorredijk | Gemeente Opsterland zal voortaan haar begraafplaatsen beter onderhouden. “We moatte in knikje heger yn ûnderhâld”, aldus wethouder Wietze Kooistra. De gemeente maakt hierbij een inhaalslag, mei 2013 bezuinigde de gemeente op het onderhoud van de dodenakkers. Hierop kwamen klachten van Plaatselijk Belangen en particulieren. Ook de gemeente zelf constateerde dat “de effecten van de bijstelling van de onderhoudsniveau’s ongewenst forser zijn uitgepakt dan beoogd”. “We gean no faker del by de fiif begraafplakken fan de gemeente”, Koostra legt uit dat onder andere het gras vaker gemaaid gaat worden en dat er ook vaker gesnoeid zal worden. Jaarlijks zal
lees verder