dierenarts-adv-compleet

Gordykster merke trekt maar weinig kooplui en publiek

Gorredijk | De voorjaarseditie van Gordykster merke trok vandaag maar weinig verkopers en kooplustigen. “As ik dit witten hie, wie ik nea kaam”, stelt een teleurgestelde marktkoopman vast. De verschuiving naar het tweede weekend van mei lijkt de markt te nekken. Het schaarse publiek loopt ietwat verdwaasd rond. “Sjoch, hjir stiet niks mear”, een ouder echtpaar twijfelt: zullen ze verder lopen over het lege stuk Brouwerswal of toch maar rechtsomkeer maken? Ze besluiten het laatste, “Dan slaan we dy pear kreamkes op de Langewâl mar oer.” Waar voorheen de kramen tot aan de Jan Eisingastrjitte stonden, zijn nu langs Kerkewal
lees verder

Voorjaarskermis Gorredijk barstend vol plezier voor iedereen

Gorredijk | Maar liefst elf attracties zijn er dit jaar op de voorjaarskermis van Gorredijk. En dat zijn er beduidend meer dan in de voorgaande jaren. “De lêste foarjierskermis by De Skâns wiene der mar in stik as fiif. Mar de groei sit der no goed yn”, stelt organisator Jurjen Haagsma vergenoegd vast. De voorjaarskermis is voor het eerst in jaren weer terug op het oude feestterrein van Gorredijk: het Marktplein. Vorig jaar werd hier ook al de najaarskermis gehouden, een groot succes volgens Jurjen. Samen met kermisexploitanten Marinus en Vincent Scherphof (vader en zoon) organiseert Jurjen voortaan beide kermissen.
lees verder

Gordykster merke blijft op maandag niet langer open

Beetsterzwaag | Gemeente Opsterland is niet van plan om op maandag 12 mei de openingstijd van voorjaarskermis in Gorredijk te verruimen. Dit stelde zij in antwoord op de vragen die de PvdA onlangs stelde. “De kermis is van vrijdag tot en met maandag 17:00 uur”, de gemeente vindt dat schoolkinderen voldoende gelegenheid hebben om met name de kermis te bezoeken. Ook wijst de gemeente er op dat sluiting aan het eind van de middag de laatste jaren heeft geleid tot een vermindering van het aantal incidenten. Op de vraag of de scholen van Gorredijk pas op late termijn over de
lees verder

Gordykster schoolkinderen niet vrij op ‘merkedag’

Gorredijk | Het verschuiven van de Gordykster voorjaarsmarkt met kermis doet enig stof opdwarrelen in Gorredijk. Onlangs werd bekend gemaakt dat de markt niet op de traditionele eerste maandag van mei gehouden wordt maar een week later, op maandag 12 mei. Nu blijkt dat op die dat de leerlingen van de Gordykster basisscholen en Burgemeester Harmsmaschool die dag niet vrij zijn van school. “We kunnen niet anders”, legt Paulien Elberts, directeur van De Tsjerne en Vlieger, uit. Twee weken voor de voorjaarsvakantie kregen de scholen telefonisch van de gemeente te horen dat de markt met kermis zou worden verschoven. “Elk
lees verder

PvdA stelt vragen over verschuiven Gordykster merke

Gorredijk/Beetsterzwaag | Basisscholen en Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk zouden te laat geïnformeerd zijn over het verschuiven van de voorjaarsmarkt naar de tweede maandag in mei. Dit concludeert Joukje van Roeden-Hoekstra, raadslid namens de PvdA. “Vanuit zowel de basisscholen in Gorredijk, als de Burgemeester Harmsmaschool wordt aangegeven in een dusdanig laat stadium geïnformeerd te zijn, dat het voor hun niet mogelijk is om maandag 12 mei als vrije dag voor de leerlingen vrij te roosteren”, vernam de PvdA. In de raadsbrief van 18 februari gaf het college van b en w aan dat de markt met kermis een week verschoven worden
lees verder