dierenarts-adv-compleet

De KidsKunst tentoonstelling bij Museum Opsterlân groeit gestaag

Gorredijk | Vorige week hebben leerlingen uit klas 1D van de Burgemeester Harmsma school onder leiding van studenten van de NHL te Leeuwarden dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het museum in Gorredijk in te richten. Dit gebeurde in het kader van de nieuwe tentoonstelling KidsKunst. De leerlingen deden zelf onderzoek naar de geschiedenis van Opsterland. In de tentoonstelling belichten ze onder andere de bibliotheken, de voetbalvereniging, de wekelijkse markt en meer. Alle onderwerpen zijn voorzien van zelfgemaakte objecten en teksten. Tijdens een aantal workshops met verschillende technieken zijn er door een aantal kinderen prachtige kunstwerken gemaakt die reeds
lees verder

Bijzonder boek en musical helpen zwerfkinderen van Rio

Gorredijk | Dinsdag 1 april was een bijzondere dag op de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk. Daar vond onder grote belangstelling van de leerlingen de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘Zwerfkinderen in Rio’ van auteur Ernst Pels plaats. De overhandiging van het boek door de componist Albert Zwarteveen aan de directeur, de heer Drs. J. de Boer, was tevens het startsein voor de voorbereidingen om de gelijknamige musical op zijn school volgend schooljaar op de planken te brengen. Samen met leerlingen van de OBS Trimbeets, ook uit Gorredijk, gaan de kinderen na de zomervakantie met regisseur en leerkracht
lees verder

BHS zet met Techniekplein in op duurzaamheid

Gorredijk/Beetsterzwaag | Mede op initiatief van de Ondernemers Kring Opsterland (OKO) heeft de Burgemeester Harmsmaschool (BHS) een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een duurzaam Techniekplein. Het onderzoeksrapport werd vorige week donderdag door directeur Johannes de Boer aangeboden aan wethouders Piet van Dijk en Wietze Kooistra. De school heeft het onderzoek laten uitvoeren omdat op korte termijn krapte ontstaat aan goed technisch personeel. Daarbij speelt ook duurzaamheid een steeds grotere rol. Naar verwachting kun met een techiekplein basisschoolverlaters geïnteresseerd worden in de moderne techniek. Te denken valt hierbij aan zonnepanelen, aardwarmte, elektrische auto’s, domotica, robotica en 3D-printen. Via het
lees verder

UPDATE | ‘Sportverenigingen samen op Kortezwaag’ berust niet op werkelijkheid

In reactie op onderstaand artikel reageerde voetbalvereniging Gorredijk uiterst verbaasd maar ook verontwaardigd. “Wij distantiëren ons nadrukkelijk van dit verhaal”, zegt Sander Aling, secretaris van de vereniging. “Jan Dijkstra wordt opgevoerd als zijnde woordvoerder van de sportverenigingen. Dat is hij niet en zal dat ook nooit worden. Onze enige gesprekspartner hierin is wethouder Piet van Dijk. Wij willen bijvoorbeeld onze eigen kantine blijven houden en weten dat er andere clubs zijn die dat ook willen. Het stuk is geschreven in opdracht van Sportcentrum Kortezwaag en doet geen recht aan onze wensen.” Gorredijk | De sportclubs van Gorredijk, binnen- en buitensport,
lees verder

PvdA stelt vragen over verschuiven Gordykster merke

Gorredijk/Beetsterzwaag | Basisscholen en Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk zouden te laat geïnformeerd zijn over het verschuiven van de voorjaarsmarkt naar de tweede maandag in mei. Dit concludeert Joukje van Roeden-Hoekstra, raadslid namens de PvdA. “Vanuit zowel de basisscholen in Gorredijk, als de Burgemeester Harmsmaschool wordt aangegeven in een dusdanig laat stadium geïnformeerd te zijn, dat het voor hun niet mogelijk is om maandag 12 mei als vrije dag voor de leerlingen vrij te roosteren”, vernam de PvdA. In de raadsbrief van 18 februari gaf het college van b en w aan dat de markt met kermis een week verschoven worden
lees verder