Gemeente helpt gratis bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Beetsterzwaag | Vanaf 1 maart kunnen huiseigenaren en bedrijven hun aanslag gemeentelijke belastingen bekijken via www.opsterland.nl. Eigenaren die het niet eens zijn met de berekening kunnen telefonisch contact opnemen met de gemeente. Als tijdens dit telefoongesprek blijkt dat de waarde onjuist is, wordt deze aangepast. Maar ook kan een afspraak gemaakt worden om het bezwaar persoonlijk toe te lichten. Een WOZ-taxateur kan dan bekijken of er officieel bezwaar moet worden ingediend. Ook worden de beste argumenten voor dit bezwaar besproken. Het bezwaar tegen de WOZ-waarde kan samen met een medewerker van de gemeente opgesteld worden. Dit is voor de eigenaar
lees verder