Natuurverenigingen vragen uitstel voor nieuwe plan Buitengebied

Gorredijk | Natuurvereniging Gorredijk en Natuerferiening Bakkefean vragen de gemeenteraad van Opsterland om de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied uit te stellen. Beide organisaties vinden dat er te weinig tijd is om inspraak voor te bereiden. Het bestemmingsplan Buitengebied staat wordt besproken in de raadsvergadering van maandag 2. De feitelijke vaststelling vindt plaats in de raadsvergadering van 30 juni. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied werd op donderdag 22 mei gepubliceerd. “Een voorbereidingstijd van slechts tien dagen is voor een zo complexe en uitgebreide materie onvoldoende tijd om een reĆ«le gelegenheid te bieden gedegen van het inspreekrecht gebruik te maken”, schrijven de verengingen.
lees verder