dierenarts-adv-compleet

Zetelverdeling Raad Opsterland aangepast

Beetsterzwaag | Door enkele kleine verschillen bij het tellen van de stemmen krijgt PvdA niet 3 maar 4 zetels in de gemeenteraad van Opsterland. OpsterLanders daarentegen gaat een stem achteruit, van 2 naar 1. De wijziging is ontstaan doordat er in de definitieve tellingen van de stembureaus enkele kleine verschillen zitten ten opzichte van de eerste (voorlopige) tellingen van gisteravond 19 maart.

BHS zet met Techniekplein in op duurzaamheid

Gorredijk/Beetsterzwaag | Mede op initiatief van de Ondernemers Kring Opsterland (OKO) heeft de Burgemeester Harmsmaschool (BHS) een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een duurzaam Techniekplein. Het onderzoeksrapport werd vorige week donderdag door directeur Johannes de Boer aangeboden aan wethouders Piet van Dijk en Wietze Kooistra. De school heeft het onderzoek laten uitvoeren omdat op korte termijn krapte ontstaat aan goed technisch personeel. Daarbij speelt ook duurzaamheid een steeds grotere rol. Naar verwachting kun met een techiekplein basisschoolverlaters ge├»nteresseerd worden in de moderne techniek. Te denken valt hierbij aan zonnepanelen, aardwarmte, elektrische auto’s, domotica, robotica en 3D-printen. Via het
lees verder

Gemeente helpt gratis bezwaar maken tegen WOZ-waarde

Beetsterzwaag | Vanaf 1 maart kunnen huiseigenaren en bedrijven hun aanslag gemeentelijke belastingen bekijken via www.opsterland.nl. Eigenaren die het niet eens zijn met de berekening kunnen telefonisch contact opnemen met de gemeente. Als tijdens dit telefoongesprek blijkt dat de waarde onjuist is, wordt deze aangepast. Maar ook kan een afspraak gemaakt worden om het bezwaar persoonlijk toe te lichten. Een WOZ-taxateur kan dan bekijken of er officieel bezwaar moet worden ingediend. Ook worden de beste argumenten voor dit bezwaar besproken. Het bezwaar tegen de WOZ-waarde kan samen met een medewerker van de gemeente opgesteld worden. Dit is voor de eigenaar
lees verder