dierenarts-adv-compleet

BAS Opsterland wil Ombudsman in Opsterland en Stellingwerven

Beetsterzwaag | Politieke partij BAS heeft maandag in de gemeenteraadsvergadering gevraagd een Ombudsman voor Opsterland en Oost- en Weststellingwerf aan te stellen. Opsterland werkt op bestuurlijk niveau nauw samen met de Stellingwerven in het OWO-verband. De fractie van BAS wil een onafhankelijke Ombudsman die klachten over behandeld en burgers bijstaat. “Burgers kunnen in het voortraject bij de in te stellen decentralisaties van Langdurige zorg, Participatieregeling en jeugdzorg gemakkelijk tussen wal en schip belanden. In het huidige systeem kon de burger met zijn klachten terecht bij de bezwarencommissie en bestuursrechter, tijdens het lopende voortraject in te stellen decentralisaties is dat niet
lees verder

BAS wil nieuwe kansen voor Skâns Gorredijk op huidige plek

Gorredijk | Lokale partij BAS Opsterland steunt nieuwe kansen voor De Skâns op de huidige plaats. Mede naar aanleiding van berichten in de media over sloop, verplaatsing en faillissement van De Skâns en de daarop volgende handtekeningenactie, organiseerde BAS een Burgercafé hierover. BAS-voorzitter Klaas de Boer vat de resultaten dan dit Burgercafé samen: “Er is kritiek op slechte communicatie vanuit de gemeente. De Skâns is meer dan een theater. De Skâns moet weer een sterk merk worden, particulier initiatief moet De Skâns gezond maken. Ondernemer Rik Dijkstra van Kik Events is in gesprek met De Skâns. Hij vertelde over de
lees verder

Gorredijk spreekt zich uit voor behoud van De Skâns

Gorredijk | Dat De Skâns bestaansrecht heeft, daarover waren ruim zestig Gordyksters het gisteravond, donderdag 20 februari, het in meerderheid met elkaar eens. De inwoners van Gorredijk mochten zich uitspreken over de toekomst van De Skâns tijdens een zogenoemd burgercafé. De bijeenkomst werd georganiseerd door de nieuwe politieke partij BAS. “Er is behoefte aan een centrale plek waar iedereen bijeenkomt. De Skâns hoeft wat mij betreft geen theater te zijn maar wel een ontmoetingsplek en wel op dezelfde plek”, het is een van de reactie op de stelling ‘De kwaliteit van het centrum van Gorredijk gaat achteruit bij het verdwijnen
lees verder