UPDATE | ‘Sportverenigingen samen op Kortezwaag’ berust niet op werkelijkheid

maart 10, 2014 in nieuws door Redactie

In reactie op onderstaand artikel reageerde voetbalvereniging Gorredijk uiterst verbaasd maar ook verontwaardigd. “Wij distantiëren ons nadrukkelijk van dit verhaal”, zegt Sander Aling, secretaris van de vereniging. “Jan Dijkstra wordt opgevoerd als zijnde woordvoerder van de sportverenigingen. Dat is hij niet en zal dat ook nooit worden. Onze enige gesprekspartner hierin is wethouder Piet van Dijk. Wij willen bijvoorbeeld onze eigen kantine blijven houden en weten dat er andere clubs zijn die dat ook willen. Het stuk is geschreven in opdracht van Sportcentrum Kortezwaag en doet geen recht aan onze wensen.”

Gorredijk | De sportclubs van Gorredijk, binnen- en buitensport, denken met de zorgvuldig voorbereide concentratie van de sport op Kortezwaag de toekomst veilig te stellen. De afgelopen maanden is er weliswaar veel rumoer ontstaan over De Skâns, maar de sportverenigingen hopen van harte dat het sentiment niet de overhand krijgt boven het gezond verstand.

“We zijn zo dichtbij, het kan toch niet zo zijn dat er nu niet naar de stem van al die binnen- en buitensporters van Gorredijk wordt geluisterd”, aldus Jan Dijkstra. De woordvoerder van de sportverenigingen doelt op de emoties die hoog opspelen over het wel of niet afbreken van de oude Skâns. Emoties waar diverse groeperingen en natuurlijk ook enkele politieke partijen, misplaatst gebruik van proberen te maken.

Namens de sportverenigingen vraagt Dijkstra met klem aandacht voor de sport. “Alle clubs staan achter het idee van één gezamenlijk sportcomplex op Kortezwaag. Wij hebben nu een unieke kans om de sportvoorzieningen voor meer dan 1.000 sporters op een hoger plan te brengen. Dat weegt zwaarder dan de sentimentele gevoelens voor een verouderd gebouw. Als we daar naar luisteren, komen we er over vijf tot zeven jaar achter dat er 1,5 euro is weggepiest, de sport op tien jaar achterstand is gezet en het accommodatieprobleem nog steeds opgelost moet worden.”

De verenigingen dringen er daarom bij de gemeente op aan om haast te maken met het onderzoek naar de door de gemeenteraad gekozen variant die voorziet in een nieuw multifunctioneel centrum bij de Burgemeester Harmsma School en die alle sportactiviteiten onderbrengt op Kortezwaag.

In het voorstel van 6.9 miljoen euro van wethouder Piet van Dijk wordt de bestaande sporthal van Kortezwaag uitgebreid, zodat in combinatie met de gymzalen van de BHS alle sportverenigingen onderdak geboden kan worden. Volleybalvereniging Reva en Gymnastiekvereniging Stânfries worden daarmee verlost van de beperkingen van de oude sportzaal bij De Skâns. “De uitbreiding achter de bestaande accommodatie biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om het aantal kleedboxen uit te breiden voor de veldsporten”, legt Dijkstra uit. “Voetbalclub VV Gorredijk kampt momenteel met een tekort, ook rugbyclub De Wrotters komt dan wat ruimer in de jas te zitten en de korfballers van het sterk groeiend LDODK hebben eindelijk weer fatsoenlijk onderdak.

Enkele verenigingen blikken al verder in de toekomst en zien onder andere bovenop de geplande kleedruimtes een gezamenlijke kantine, met glas rondom en daarmee een prachtig uitzicht op alle velden en op de sporthal zelf. “Het gaat er om dat sportverenigingen ruimtes op een slimme manier met elkaar delen en vrijwilligers efficiënter inzetten. Lagere kosten en een beter resultaat.”, aldus Jan Dijkstra.

De versteviging van de contacten tussen de verenigingen zal leiden tot verdere onderlinge kruisbestuiving, verwacht Dijkstra. Sporters die bijvoorbeeld willen stoppen verdwijnen niet, maar zullen eerder de overstap maken naar een andere vereniging. En de kinderen van de brede school in Loevestein en van christelijke basisschool De Librije, die volgens het plan straks op Kortezwaag bewegingsonderwijs krijgen, komen middels proeflessen van de clubs op vanzelfsprekende wijze in aanraking met het hele aanbod van de sport in hun dorp.

“Als de oude Skâns blijft bestaan, dan geldt dat ongetwijfeld ook voor de sportzaal en blijft alles bij hetzelfde”, zegt Dijkstra. De versnippering zorgt er volgens hem voor dat zowel in Kortezwaag als in De Skâns de capaciteit niet optimaal kan worden benut en dat maakt een deugdelijke exploitatie voor beide locaties lastig. Het verzet van de oudere generatie tegen de verhuizing verklaart Dijkstra met “mensen kunnen wat ze hebben nou eenmaal moeilijk loslaten”. Dergelijke sentimenten heeft hij eerder meegemaakt toen hij met Foppe Westra de fusie van de korfbalclubs LDO en ODK voorbereidde. “Ook toen gingen de oudere leden ervoor liggen. Maar we hebben LDODK doorgezet en zie nu tot wat voor moois het heeft geleid.”

Terug naar de sport van vandaag sluit Dijkstra af: “Een extern bureau heeft op verzoek van de gemeente een onderzoeksrapport opgesteld. Het bureau onderstreept de fantastische mogelijkheden voor sporters op Kortezwaag. Alle betrokken partijen, in de eerste plaats de gemeente (en de politieke partijen) moeten onder ogen zien dat we deze kans niet mogen laten liggen. Sportend Gorredijk e.o. komt samen op Kortezwaag!”