Ruim honderd jaar geleden: verbod op stilstaan brug

maart 5, 2014 in historie door Redactie

De Hoofdbrug van Gorredijk ruim honderd jaar geleden.

De Hoofdbrug van Gorredijk ruim honderd jaar geleden.

Door Klaas Blaauw

Gorredijk, 3 Mei 1913.
“De Gorredijkster bruggeraad is vervallen”, schrijft het Nieuwsblad van Opsterland.

“Velen zullen deze tijding betreuren, velen zullen haar toejuichen.
Wanneer met 12 Mei a.s. de nieuwe politieverordening in werking treed, zal het verboden zijn op de hoofdbrug te blijven staan, en ook niet op de trottoirs, tot op een afstand van 20 meter van de brug.
De maatregel is natuurlijk genomen met ’t oog op het verkeer. Toch verdwijnt daarmee weer een stukje dorpsleven. Heel wat gezellige praatjes, heel wat belangrijke zaakjes zijn er afgehandeld. Helaas, dit verdwijnt, ten behoeven van fiets, motor, auto, rijtuig en meer.”

Ieke de Vries: Dit is de foto fan de metalen plaat dy’t op de muorre fan it pân fan Louwrink oan de Molewal siet. Doe ‘t de foto yn 1998 naam is wie de tekst al hast net mear te lêzen. Der stiet op: “Het is verboden – buiten noodzaak – te vertoeven op de stoep. Art. 8a  Alg. Politieverordening”. Foardat de boel der ôfbrutsen wurde soe, ha Wietze van der Sluis en ik de plaat fan de muorre helle en nei it museum brocht.

Ieke de Vries: Dit is de foto fan de metalen plaat dy’t op de muorre fan it pân fan Louwrink oan de Molewal siet. Doe ‘t de foto yn 1998 naam is wie de tekst al hast net mear te lêzen.
Der stiet op: “Het is verboden – buiten noodzaak – te vertoeven op de stoep. Art. 8a Alg. Politieverordening”.
Foardat de boel der ôfbrutsen wurde soe, ha Wietze van der Sluis en ik de plaat fan de muorre helle en nei it museum brocht.