Rioolrenovatie start deze week in Gorredijk

mei 21, 2014 in nieuws door Redactie

rioolwerkzaamhedenGorredijk | Deze week is gestart met het onderhoud en de renovatie het riool in Gorredijk en diverse andere locaties in Opsterland. De renovatie wordt door GMB Rioleringstechnieken BV gedaan vanuit de rioolbuis zodat straten niet opengebroken hoeven te worden en de overlast minimaal is. Omwonenden worden in een brief op de hoogte gebracht voordat de werkzaamheden starten.

Op de website Rioolherstel Gemeente Opsterland is precies te zien waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe lang dit duurt.

Als eerste zullen de rioolinspecties, zoals deze in de afgelopen jaren door derden zijn uitgevoerd, door GMB Rioleringstechnieken B.V. worden beoordeeld. Dit houdt in dat door de gemeente Opsterland een minimaal kwaliteitsniveau van de riolering is vastgesteld en dat door het beoordelen van de uitgevoerde inspecties wordt vastgesteld wat er niet aan deze eis van de gemeente voldoet. Als deze beoordeling is uitgevoerd, wordt er vervolgens door GMB een voorstel gedaan wat er kan worden gedaan om de beoordeelde riolering te herstellen.

Vervolgens worden de te behandelen rioolstrengen opnieuw gereinigd en geïnspecteerd. Dit is de verificatie-inspectie. Hiermee wordt gecontroleerd of de huidige toestand van het riool niet is gewijzigd ten opzichte van de eerste inspectie en of de voorgestelde maatregelen nog toepasbaar zijn en ook het gewenste resultaat opleveren.

Na het uitvoeren van de verificatie-inspectie en de controle van het maatregelenplan zal begonnen worden met de herstelwerkzaamheden. Dezen bestaan onder andere uit het wegfrezen van obstakels door een robotfrees, verhelpen van schade en het van buiten af herstellen van de huis- en kolkaansluitingen.