Open brief De Skâns Gorredijk

april 11, 2014 in nieuws door Redactie

Foto Marije Geertsma (c)

Foto Marije Geertsma (c)

Beste lezer,

De Skâns leeft! Na een roerige periode gaan we verder.

Ontmoeting, verbinding, ontplooiing. Dat is wat De Skâns wil bieden.
De Skâns is de plek waar men elkaar ontmoet, waar verbindingen worden gelegd, kruisbestuiving plaatsvindt, waar je ruimtes huurt, waar je een breed cultureel programma vindt en nog zoveel meer. Goed bereikbaar, laagdrempelig en altijd wat te doen!

Als multifunctioneel centrum streven wij ernaar middenin de samenleving te staan. En dit kunnen wij alleen samen met u. Goede culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van een gebied – voor bewoners, bezoekers én bedrijven. Culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten geven kleur aan de samenleving: ze maken ontmoeting en participatie mogelijk en geven ruimte aan (zelf-) ontplooiing van mensen. Daarom moeten voorzieningen en activiteiten voor iedereen toegankelijk en goed bereikbaar zijn. En daarin spelen wij, De Skâns, een belangrijke rol. We bieden de ruimte(s), een hoogwaardige dienstverlening en een betekenisvol programma met uiteenlopende activiteiten.
We hebben de mogelijkheden. Maar zijn deze ook voldoende bekend bij u? En sluiten de activiteiten ook goed aan bij uw belevingswereld?

Een nieuwe start geeft ons de mogelijkheid alles eens goed tegen het licht te houden en daar waar nodig te verbeteren en nog meer af te stemmen op de wensen van onze gasten, op uw wensen.
Dus: Wat vindt u? Hoe beleeft u De Skâns? Hoe kunnen wij de Skâns nog meer tot uw Skâns maken?

Wij zijn benieuwd en horen graag uw reactie. Enkele woorden kunnen soms al genoeg zijn om een kleine, maar o zo belangrijke, verbetering, door te voeren. Dank u wel voor uw medewerking en heel graag tot ziens in De Skâns!

U kunt uw reactie sturen via e-mail: henkmulder@skans.nl

Henk Mulder
Publiciteit De Skâns Gorredijk