Onze buren (ver-)bouwen zonder met ons te overleggen, mag dat zomaar?

november 8, 2014 in column door Redactie

advocaat hoenDoor mr. Moira Hoen

(Ver-)bouwoverlast

Dagelijks worden vele bouw- en verbouwplannen uitgevoerd. Soms klein zoals het plaatsen van een dakraam en soms groot zoals het bouwen van een extra verdieping met dak. Meestal leveren de plannen geen problemen op en worden de werkzaamheden gewoon uitgevoerd. Maar niet altijd. Een bouwplan van de ene buur kan namelijk tot grote overlast leiden bij de andere buur. Veel gehoorde klachten zijn verminderd uitzicht, verminderde lichtinval, bebouwing over de erfgrens, schade aan de eigen onroerende zaak, waardedaling en ongewenst uitzicht op de tuin of in de woning.

Wel of geen omgevingsvergunning

Niet voor alle bouwplannen is een omgevingsvergunning vereist. Hierdoor komen buren er soms pas achter dat er naast hen gebouwd of verbouwd wordt als daadwerkelijk ineens met de werkzaamheden wordt begonnen. Ook houdt niet iedereen de gemeentepagina in de gaten. Dus zelfs als wel een omgevingsvergunning is verleend dan kan dat toch over het hoofd zijn gezien.
Mag er wel gebouwd of verbouwd worden zonder eerst even te overleggen met de buren? Ja, in principe mag dat. Het maakt hierbij niet uit of er wel of geen omgevingsvergunning is verleend. Maar let op: de regels van het burenrecht kunnen ook van toepassing zijn.

Burenrecht

In het burenrecht worden verschillende onderwerpen geregeld, bijvoorbeeld op welke afstand van de erfgrens een raam of een dakterras is toegestaan, of en wanneer het erf van de buren mag worden gebruikt, maar ook wanneer sprake is van hinder. Als bij de bouw of verbouw hiermee geen rekening wordt gehouden kan dat buren reden geven om te klagen, een schadeclaim in te dienen of zelfs te procederen.

Goed gesprek of mediation

Het is niet verplicht om vooraf met buren in overleg te treden over een voorgenomen bouwplan, maar het is wel verstandig. Het komt geregeld voor dat buren bezwaar maken tegen een bouwplan omdat ze er niet vanaf wisten. Vooral als een bouwplan van de ene buur gevolgen heeft voor de andere buur: “Zoiets meld je van te voren dan toch even, al was het alleen maar uit fatsoen”, is de gedachte. De eerste irritatie is zo geboren en het indienen van een bezwaarschrift lijkt de enige mogelijkheid om te worden gehoord.
Het kan ook anders. Een goed gesprek waarbij de buren serieus naar elkaar luisteren werkt vaak verhelderend en kan helpen een procedure te voorkomen. Lukt het niet om met elkaar een goed gesprek te houden, dan is mediation nog een alternatief. Bij mediation worden de buren met behulp van een mediator weer met elkaar in gesprek gebracht om samen tot een oplossing te komen. Dat is nuttig want buren moeten immers nog langer naast elkaar leven, ook als de bouwwerkzaamheden allang zijn afgerond.

Meer weten?

Neem voor een gratis kennismakingsgesprek contact op met:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.