Milieudefensie geeft voorlichting op BHS Gorredijk

juni 5, 2015 in nieuws door Redactie

zwerfvuilGorredijk | De vrijwilligers van Milieudefensie Opsterland doen er alles aan om zwerfvuil te verwijderen. Het voorkomen van zwerfvuil is echter minstens zo belangrijk. Daarom start Milieudefensie maandag op de Burgemeester Harmsmaschool met voorlichtingslessen aan alle tweedeklassers.

In de eerste les gaan de leerlingen zelf zwerfvuil opruimen langs de fietsroutes naar school. Daarna krijgen ze in twee lessen voorlichting over de noodzaak van de preventie van zwerfvuil. Voor de leerlingen met de meeste kennis over zwerfvuil en voor de beste ideeën om zwerfvuil te voorkomen heeft de gemeente een aantal prijzen beschikbaar gesteld.

Een aanzienlijk deel van het zwerfvuil wordt veroorzaakt door scholieren. Vele vrijwilligers van Milieudefensie Opsterlân en een aantal Himmelploegen in de dorpen, zijn dagelijks op pad om alle lege blikjes, flesjes, kartonnetjes en wikkels op te ruimen en daarmee de gemeente zwerfvuil te maken. Pas als iedereen er van doordrongen is dat zwerfvuil schadelijk is voor natuur en milieu, zal het mogelijk zijn om Opsterland zwerfvuilvrij te houden. V

Op maandag 8 juni om 8.45 uur zal wethouder Rob Jonkman van milieu het startschot voor deze voorlichting- en opruimactie geven.