Met Natuurvereniging Gorredijk op zoek naar weidevogels

april 12, 2014 in nieuws door Redactie

Op het land van Murk Nijdam zijn vele grutto's te vinden.

Op het land van Murk Nijdam zijn vele grutto’s te vinden.

Gorredijk | Natuurvereniging Gorredijk organiseert op zaterdag 26 april een weidevogelexcursie naar Wommels. De excursie gaat naar weidevogelboer Murk Nijdam aan de Slachte 4. Hij is één van de boeren die werk maakt van ‘vernatting’. Zo heeft hij enkele graslanden speciaal voor vogels onder water gezet en houdt hij het waterpeil in de omringende sloten hoog. Dit zorgde er voor dat zelfs de kemphaan als broedvogel is teruggekeerd, dat er veel grutto’s zitten (in 2012 in totaal 100 paar op 40 bunder) en dat er kleine kolonies van kluut en visdief te vinden zijn.

Om de vogels niet te verstoren, worden de excursiegroep per boot naar de schuilhut gebracht. Om diezelfde reden kunnen er maximaal twintig mensen mee. Aanmelden is dan ook noodzakelijk en kan via r.b.vd.berg@ziggo.nl of 0513-464630. De excursie kost €5 per persoon inclusief koffie en koek en te betalen aan Murk Nijdam.

De excursiegroep vertrekt om 9:00 uur bij De Skâns in Gorredijk. In overleg kan zelf naar Wommels rijden kan ook. Meer informatie is te vinden op de site van Natuurvereniging Gorredijk.