Konvooischepen uit Gorredijk stuiten op onverwacht obstakel

mei 3, 2014 in nieuws door Redactie

Het werkeiland voor de walbeschoeiing belemmerde de doorgang bij de brug in de Overtoom. (c) Jan Sybrandy

Het werkeiland voor de walbeschoeiing belemmerde de doorgang bij de brug in de Overtoom. (c) Jan Sybrandy

Gorredijk | Even leek het er op dat de konvooivaart vanuit Gorredijk vandaag, zaterdag 3 mei, toch niet door kon gaan. Twee dekschepen van aannemer Stienstra & Van der Wal lagen afgemeerd ten noorden van de brug in de Overtoom: “Dêr kin net in boat del”, constateert Douwe Koehoorn van Provinsje Fryslân teleurgesteld.

Met collega Bonne van der Meer is hij deze zaterdagochtend rond 9:00 uur present om de schepen om 10:00 uur vrije doorgang te verlenen van Gorredijk richting Tijnje. “We dogge ús bêst om alles goed bevaarbaar te hâlden,” toch moet Van der Meer in dit geval werkeloos toekijken, “we meie net oan dy boaten komme.”

Ronduit teleurgesteld is hij over naar zijn mening slechte communicatie: “De gemeente Opsterlân hat beloofd dat we frije trochgong ha soenen. We kin net oeral hinnefleane om te kontrolearjen of dat ek regele is.”

Douwe Koehoorn vertelt Steffen van der Werf het slechte nieuws. (c) Jan Sybrandy

Douwe Koehoorn vertelt Steffen van der Werf het slechte nieuws. (c) Jan Sybrandy


Ondertussen ligt een zestal schepen afgemeerd aan de kade van de passantenhaven aan de Kalkovens. Ook het oude beurtschip de Tjerk Hiddes wacht op doorgang. “It is in rotsoadsje,”, vindt schipper Steffen van der Werf, “dit is al de tredde kear dat ik de lul bin.” Waarmee de oud-schipper nog eens te meer wil benadrukken dat hij zich met zijn schip opgesloten voelt in Gorredijk. “Se moatte de iepeningstiden fan de Turfroute lykstelle oan de tiden yn de rest fan Fryslân.” Hij heeft gelukkig nog even de tijd om te wachten: vanmiddag 17:00 moet hij bij de werf in Terherne zijn waar de Tjerk Hiddes op de helling gaat voor inbouw van een boegschroef.

Ondertussen op de brug: Douwe Koehoorn belt met aannemer Stienstra & Van der Wal. En daar vindt hij een welwillend oor, er zal iemand gestuurd worden om de werkschepen te verplaatsen. Binnen een half uur arriveert Douwe Sietema en gaat meteen aan de slag. Met de op de twee schepen geparkeerde kraan grijpt hij kunstig de walkant om op die manier het logge geheel te verplaatsen. Zo’n honderd meter verder in eerste instantie. “Ik tink dat it hjir te ûndjip is foar de boaten om der del te kinnen”, oordeelt Bonne van der Meer. Nog maar een aantal meters verder dan. Uiteindelijk worden de werkschepen afgemeerd tegenover de inham op de Warme Hoek. En dat gaat.

Met een half uurtje vertraging kunnen de zes schepen alsnog op weg. De stoet wordt aangevoerd door de Tjerk Hiddes. Soepel vaart het oude beurtschip langs het werkeiland. Op weg naar Terwispel waar speciaal voor de konvooivaart de houten loopbrug uit de vaart wordt getild.