Voorjaarskermis Gorredijk barstend vol plezier voor iedereen

mei 8, 2014 in nieuws door Redactie

Jurjen Haagsma bij de American Wipp. Foto Henk Stoelwinder

Jurjen Haagsma bij de American Wipp. Foto Henk Stoelwinder

Gorredijk | Maar liefst elf attracties zijn er dit jaar op de voorjaarskermis van Gorredijk. En dat zijn er beduidend meer dan in de voorgaande jaren. “De lêste foarjierskermis by De Skâns wiene der mar in stik as fiif. Mar de groei sit der no goed yn”, stelt organisator Jurjen Haagsma vergenoegd vast.

De voorjaarskermis is voor het eerst in jaren weer terug op het oude feestterrein van Gorredijk: het Marktplein. Vorig jaar werd hier ook al de najaarskermis gehouden, een groot succes volgens Jurjen. Samen met kermisexploitanten Marinus en Vincent Scherphof (vader en zoon) organiseert Jurjen voortaan beide kermissen. Want het gaat hem aan het hart: “De kermis fan Gordyk wie niks mear, de exploitanten woenen net mear komme omdat der hast neat te dwaan wie.” Zo ging de voorjaarskermis vorig jaar al om 18:00 uur dicht vanwege te weinig belangstelling.

Met hart en ziel heeft Jurjen Haagsma zich op het kermisgebeuren in Gorredijk gestort. Hoogste tijd aldus de kermisfan, de eens zo populaire kermis van Gorredijk brokkelde steeds verder af. Acht jaar geleden besloot Jurjen hier iets aan te doen. Hij zocht en vond hiervoor steun bij onder andere Plaatselijk Belang en de historische werkgroep van Gorredijk. In 2007 schreef hij een eerste brief aan gemeente Opsterland met het verzoek om de aloude kermis nieuw leven in te blazen.

Stroomversnelling

Het was echter in 2010 dat de plannen in een stroomversnelling kwamen. “Ik krige doe kontact mei de famylje Scherphof. Sy stienen doe op de merke by De Skâns.” Vader Marinus en zoon Vincent Scherphof waren het roerend met Jurjen eens: exploitanten hebben er geen trek in om op een slecht bezochte kermis met weinig attracties te staan. De handen werden ineengeslagen en Jurjen boekte zijn eerste succes toen hij gemeente Opsterland zover kreeg dat de kermis weer terugging naar de historische locatie achter de voormalige lagere school, nu Museum Opsterlân.

Op proef werd in 2013 de najaarskermis op het Marktplein gehouden. Die proef slaagde: meer attracties en toegankelijk voor iedereen. En zonder klachten van omwonenden; “De minsken fûnen it allegearre prachtich”, weet Jurjen. Dit ook mede omdat de geluidsoverlast beperkt werd door te kiezen voor een centraal geluidspunt.

Proef geslaagd

De geslaagde proef in het najaar maakte het mogelijk om ook de voorjaarseditie van de kermis op deze wijze te organiseren. En dit lijkt ook weer een schot in de roos te worden. Publiek kan zich vermaken in onder andere de “hagelnieuwe’ bungee trampoline uit Duitsland, een reuzenrad, botsauto’s, American Wipp, autoscooter en fotoschietstoel. Maar ook staat de prachtige Le Grand Carrousel uit 1890 op de kermis. “Mei in wurkjend orgel en dat is unyk, dy bin der hast net mear.” Als klap op de vuurpijl komt niemand minder dan Dora, bekend van de tekenfilmserie, op zondagmiddag 11 mei om 15:00 uur kermisvieren in Gorredijk. Er is een ‘meet & greet’ en ook mag iedereen met haar op de foto.

Kortingsbonnen

Jurjen Haagsma spant zich enorm in om de kermis voor iedereen toegankelijk te houden. Vooral ook voor mensen met een smalle beurs. Hiertoe organiseert hij vele acties; op Facebook worden toegangsmuntjes verloot en in de weekkrant SA! kunnen kortingsbonnen uitgeknipt worden.

Deze week is Jurjen Haagsma dagelijks present bij de opbouw van de kermis. “Ik in wike frij krigen fan de baas”, lacht hij. Al vanaf zijn vierde jaar, toen hij kwam wonen in de Schoolstraat, was Jurjen te vinden op de kermis: “Ik boarte mei de bern fan de kermis en letter holp ik ek mei it opbouen.”

Kermis blijft in tweede weekend mei

Dit jaar wordt de voorjaarskermis een week later gehouden dan voorgaande jaren: “Mar dat hat yn it ferline ek wol sa west. De merke hat ek wol ein april west of fierderop yn maaie.” Het eerste weekend van mei is altijd druk voor kermisexploitanten legt Jurjen uit. Er zijn dan vele activiteiten in het land waar ze voor uitgenodigd worden. Maar ook nationale feest- of gedenkdagen vallen vaak in dit eerste weekend van mei. In overleg met de gemeente is dan ook besloten om kermis en markt voortaan in het tweede weekend van mei te organiseren.

De kermis gaat vrijdagmiddag 9 mei om 15:00 uur open en duurt tot en met maandag 12 mei.