“Ik heb van de gemeente een brief gekregen over snippergroen, wat nu?”

juni 5, 2015 in column door Redactie

Door mr. Moira Hoen
advocaat hoenSnippergroen

Het is actueel in veel gemeenten, wat te doen met stukjes snippergroen. We krijgen regelmatig vragen van mensen die een brief hebben gehad van hun gemeente waarin een stukje gemeentegrond, ook wel snippergroen genoemd, te koop of in bruikleen wordt aangeboden. Niet zelden zijn deze mensen verrast over zo’n brief, omdat ze dat stukje grond al jaren zelf onderhouden. Of omdat blijkt dat het gaat om een stukje van hun eigen tuin. De vraag is dan ook of ze wel op zo’n aanbod in moeten gaan. Want als de gemeente nooit eerder naar het stukje snippergroen heeft omgekeken, waarom moet er dan nu ineens voor worden betaald of een bruikleencontract voor worden getekend?

Kopen en bruikleen

Heeft u een aanbod gehad om een nieuw stukje snippergroen te kopen, dan kan het gunstig zijn om het te kopen. U zult de eigendom ervan verkrijgen, waardoor uw perceel groter en mogelijk ook meer waard wordt. Dit geldt niet bij bruikleen, omdat u het strookje dan alleen mag gebruiken. Voordeel van bruikleen is dat u geen koopsom en geen notariële en kadasterkosten hoeft te betalen.

Verjaring

Betreft het aanbod van de gemeente een stukje grond dat u al in gebruik heeft of dat deel uitmaakt van uw tuin, dan moet u opletten. Het is mogelijk dat sprake is van verjaring waardoor u het stukje grond helemaal niet meer hoeft te kopen. Sterker nog, u riskeert het verlies van mogelijke eigendomsrechten als u met zo’n aanbod van de gemeente instemt.

Wat te doen

Als u twijfelt over het aanbod van de gemeente, laat u dan eerst voorlichten over verjaring en de voor- en nadelen van koop en bruikleen. Zo kunt u een goed geïnformeerde beslissing nemen.

Meer weten?

Wilt u weten of er in uw geval sprake is van verjaring, of wilt u advies over het aanbod van de gemeente? Neem voor een gratis kennismakingsgesprek contact op met:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.