“Ik ben het niet eens met het nieuwe bestemmingsplan, wat kan ik hiertegen doen?”

juli 16, 2015 in column door Redactie

advocaat hoenDoor mr. Moira Hoen

Het bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat hoe een bepaald gebied binnen de gemeente mag worden gebruikt en wat er mag worden gebouwd. Het bestemmingsplan bestaat uit een Toelichting, een kaart die Verbeelding wordt genoemd en Regels.

Inspraak, zienswijze en beroep

De bestemmingsplanprocedure verloopt gefaseerd. Het begint met een voorontwerp, vervolgens een ontwerp en tenslotte wordt het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld en ter inzage gelegd.
Het voorontwerp bestemmingsplan is een eerste concept. Het heeft geen juridische status. Het voorontwerp kan ook voor inspraak worden aangeboden. Dit is afhankelijk van de gemeentelijke inspraakverordening. Het ontwerp bestemmingsplan heeft wel juridische status, want hiermee begint de officiële procedure. Tegen het ontwerp bestemmingsplan kunnen gedurende 6 weken zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad. Dit is belangrijk, want in principe mag alleen degene die een zienswijze heeft ingediend later tegen het vastgestelde bestemmingsplan in beroep gaan.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen in heel bijzondere gevallen kan beroep worden ingesteld zonder een zienswijze vooraf. De beroepstermijn bedraagt 6 weken. Wordt een bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld dan mag degene die geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan toch beroep instellen tegen de wijzigingen.

Voorlopige voorziening

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na 6 weken in werking. Ook als er beroep tegen is ingediend. Het is daarom verstandig om niet alleen beroep in te stellen maar ook een voorlopige voorziening te vragen om te voorkomen dat het bestemmingsplan al in werking treedt.

Meer weten?

Neem voor een gratis kennismakingsgesprek contact op met:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl
Ons kantoor is van 24 augustus t/m 11 september wegens vakantie gesloten.

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.