“Het schiet maar niet op met die overheid. Wat kan ik daar aan doen?”

augustus 29, 2014 in column door Redactie

advocaat hoendoor mr. Moira Hoen

Te laat besluit

U heeft al een tijd geleden een aanvraag of een bezwaarschrift bij de overheid ingediend, maar wacht nog steeds op een besluit. Dit kan frustrerend zijn. Vooral als u niet weet wat u kunt doen om de overheid in beweging te krijgen terwijl er wel haast bij is. Overheden moeten op tijd een besluit nemen. Doen ze dat niet dan kan ze dat op een dwangsom komen te staan. Dit is een vergoeding die de overheid aan burgers moet betalen die te lang op een besluit moeten wachten. Daarnaast kunt u via de rechter een besluit afdwingen.

Wanneer is een besluit te laat

De overheid moet een besluit nemen binnen de beslistermijn. Dit is de wettelijke termijn om een besluit te nemen. Als er voor het betreffende besluit geen beslistermijn in de wet staat dan moet de overheid binnen een redelijke termijn een besluit nemen. Wat redelijk is hangt van de omstandigheden af. De overheid kan ook extra tijd nodig hebben voor het nemen van een besluit. Er volgt dan uitstel van de beslistermijn. U moet hier wel over worden geïnformeerd.

Ingebrekestelling

Voordat de overheid verplicht wordt om een dwangsom te betalen, moet u de overheid eerst schriftelijk in gebreke stellen wanneer de beslistermijn is verstreken. De overheid heeft dan nog 2 weken om alsnog een besluit te nemen.

Dwangsom

Wanneer de beslistermijn is verstreken, u de overheid in gebreke heeft gesteld en de 2 weken voorbij zijn zonder dat de overheid een besluit heeft genomen, dan heeft u in principe (specifieke gevallen daargelaten) automatisch recht op een dwangsom. Dit geldt voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden, maar maximaal voor 42 dagen. De dwangsom bedraagt maximaal € 1260,-.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dwangsom en ingebrekestelling of wilt u hulp om een besluit via de rechter af te dwingen? Neem dan voor een gratis kennismakingsgesprek contact op met:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.