Gedumpt tuinafval blijft ergernis in Gorredijk

april 7, 2014 in nieuws door Redactie

Het gedumpte groenafval aan de Mouterij. Foto Janet Huisman

Het gedumpte groenafval aan de Mouterij. Foto Janet Huisman

Gorredijk | Het komt met regelmaat voor dat in Gorredijk tuinafval illegaal gestort wordt op plekken die daarvoor niet bedoeld zijn. Onlangs nog werd tuinafval gedumpt op de Mouterij bij de afslag naar Rattelwacht.

Het illegaal storten van groenafval is niet alleen een doorn in het oog van vele inwoners, ook kan het gevaarlijk zijn. Tuinafval levert risico’s op voor (huis-)dieren: ze kunnen het eten en ziek worden of doodgaan door bijvoorbeeld verstikking.

In Opsterland kan groenafval gratis aangeboden worden bij de milieustraat aan Wetterwille 3. Toch dumpen mensen steeds vaker hun afval. Oorzaken hiervoor zijn veelal gemakzucht, geringe pakkans en lange rijen voor de inzamelstations. Maar ook speelt onwetendheid een rol: veel mensen weten niet dat het weggooien van tuinafval schadelijk kan zijn. Zo kunnen ongewenste plantensoorten als reuzenberenklauw en gele dovenetel zich makkelijk verspreiden in de dorpen en natuurgebieden.

Bij gemeente Opsterland werden in 2013 39 klachten ingediend over illegaal storten van afval. Een duidelijke toename ten opzichte van het jaar daarvoor toen maar 16 klachten binnenkwamen.