“Ik ga een pand kopen, moet ik zelf de daarvoor verleende vergunning controleren?”

juni 9, 2016 in column door Redactie

HoenDoor mr. Moira Hoen

Bestaande gebouwen

Bij het kopen van bestaande gebouwen wordt vaak alleen gekeken of het pand in goede staat is en geschikt voor het doel waarvoor het zal worden gebruikt, bijvoorbeeld als woning of schuur.
Voor het bouwen van zulke panden is vaak een vergunning nodig. Het komt geregeld voor dat panden zoals schuren en hokken zonder de vereiste omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) zijn gebouwd. Dit geldt ook voor andere bouwwerken.

Eigen onderzoeksplicht

Het is belangrijk dat u voordat u tot de aankoop overgaat controleert of het pand en het gebruik ervan passen binnen het bestemmingsplan en of de vereiste vergunningen zijn verleend. U kunt dit bij de gemeente waar het pand staat navragen.
U kunt ook zelf het bestemmingsplan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Of een omgevingsvergunning vereist is kunt u nagaan via https://www.omgevingsloket.nl.

Risico overtreding

Als een pand niet past binnen het bestemmingsplan en/of de vereiste vergunningen niet zijn verleend, dan loopt de eigenaar het risico te worden geconfronteerd met de gevolgen van zo’n overtreding. Er kan de eigenaar dan een last onder dwangsom of bestuursdwang worden opgelegd ook al heeft de eigenaar het pand niet zelf gebouwd maar alleen zo gekocht en ook al staat het pand er al tientallen jaren.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is daarom beter dat u voor de koop weet waar u aan toe bent om er zeker van te zijn dat u later als eigenaar niet tegen dat soort vervelende en kostbare situaties aanloopt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0516-481171 of info@advocatenkantoorhoen.nl of via het vragenformulier op onze website www.advocatenkantoorhoen.nl.

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan organisaties, particulieren en bedrijven. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Haar kantoor is gevestigd in Wijnjewoude, daarnaast houdt ze gratis inloopspreekuur in de bibliotheek van Gorredijk.