“De takken van mijn buren hangen over mijn tuin. Mag ik ze gewoon weghalen?”

februari 11, 2015 in column door Redactie

advocaat hoenDoor mr. Moira Hoen

Eerst aanmanen

Als struiken en bomen niet op tijd worden gesnoeid of gekapt dan kunnen ze flink uitdijen. Zelfs zo ver dat ze over de erfgrens heen groeien. Als u de eigenaar heeft aangemaand om de overhangende beplanting weg te halen en de eigenaar doet dat niet, dan mag u de overhangende beplanting zelf verwijderen. U mag dit dus niet zonder voorafgaande aanmaning doen. Aanmanen doet u het beste schriftelijk en aangetekend. U geeft de eigenaar hierin een termijn om de overhangende beplanting te verwijderen. De termijn moet redelijk zijn. Wat een redelijke termijn is hangt onder andere af van het snoeiseizoen.

Voorkom schade

U moet ervoor zorgen dat bij het verwijderen van de overhangende beplanting voor de eigenaar geen onevenredig grote schade ontstaat. Bijvoorbeeld omdat u teveel, te rigoureus of ondeskundig snoeit of kapt waardoor een boom onherstelbaar wordt beschadigd. In zo’n geval kan de eigenaar u aansprakelijk stellen voor de schade.

Doorschietende wortels

U mag doorgeschoten wortels weghakken. Hiervoor is niet eerst een aanmaning vereist. Wel moet u ook hier erop letten dat u bij het weghakken van de wortels geen onevenredig grote schade voor de eigenaar veroorzaakt.

Gerechtelijke procedure

Wilt u niet zelf snoeien of niet het risico lopen dat u onevenredige schade toebrengt, dan kunt u ook in een gerechtelijke procedure aan de rechter vragen om uw buren te bevelen de overhangende takken te snoeien.

Meer weten?

Wilt u meer weten over beplanting bij de erfgrens, neem dan voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek contact op met:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.